Deall y berthynas rhwng yr economi a’r Gymraeg yng Nghymru

Mae blog newydd sydd wedi’i gyhoeddi yn trafod amcanion Rhaglen ARFOR, sy’n ceisio deall y berthynas rhwng yr economi a’r Gymraeg yng Nghymru.   Yn y blog hwn, mae Dr Huw Lewis yn tynnu sylw at yr angen am ddiffiniad cliriach o sut mae ffactorau economaidd ac ieithyddol yn rhyngweithio ac yn dylanwadu ar ei gilydd.  …
Hills and trees in the Welsh Countryside.jpg Hills and trees in the Welsh Countryside

Papur newydd yn galw am ddefnyddio cyfiawnder gofodol fel dull i fynd i’r afael ag argyfyngau lluosog yng nghefn gwlad Prydain 

Mae papur newydd gan yr Athro Michael Woods wedi’i gyhoeddi yn The Geographical Journal.   Mae’r papur hwn yn cynnig mabwysiadu cyfiawnder gofodol fel dull o ddeall yr argyfyngau lluosog sy’n wynebu cefn gwlad Prydain ac i ddatblygu ymatebion polisi.   Mae’n amlinellu elfennau allweddol cyfiawnder gofodol gwledig ac yn ystyried ei ddefnydd wrth ddadansoddi heriau yng nghefn…

Podlediad newydd y SMC yn trafod Deialog, Trafodaeth ac Adnewyddiad Democrataidd

Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf y SMC sy’n cynnwys Cyd-gyfarwyddwr CWPS WISERD, Dr. Anwen Elias a Dr. Jennifer Wolowic, Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog ym Mhrifysgol Aberystwyth, wrth iddynt ymchwilio i fyd deialog, trafodaeth ac adnewyddiad democrataidd. Darganfyddwch sut mae dulliau arloesol o ymdrin â democratiaeth yn ymgysylltu â dinasyddion wrth lunio penderfyniadau sy’n effeithio ar…
The project held a photography exhibition in Aberystwyth in April 2023, displaying images of ‘Independence’ taken by local photographers.

Galw am Luniau o Annibyniaeth gan Ffotograffwyr Ardal Caernarfon

Mae ymchwilwyr yn chwilio am bobl o ardal Caernarfon sy’n mwynhau ffotograffiaeth i dynnu lluniau yn adlewyrchu sut maen nhw’n meddwl ac yn teimlo am annibynniaeth. Bydd gofyn i’r ffotograffwyr dynnu pedwar o luniau ac yna mynychu sesiwn yn Y Galeri yng Nghaernarfon ar ddydd Sadwrn 30 Medi i drafod sut a pham wnaethon nhw…

Yr heriau’n wynebu Rhun ap Iorwerth cyn yr etholiadau nesaf

Anwen Elias, Aberystwyth University and Elin Royles, Aberystwyth University Ganol mis Mehefin, cadarnhawyd Rhun ap Iorwerth yn arweinydd newydd Plaid Cymru. Mae’n olynu Adam Price a ymddiswyddodd yn dilyn adroddiad niweidiol a dynnodd sylw at broblemau difrifol o ran diwylliant mewnol y blaid, yn arbennig aflonyddu rhywiol, bwlio a misogynistiaeth. Blaenoriaeth ddi-oed, sydd wedi ei…
Professor Michael Woods, Professor Alan Renwick and Dr Anwen Elias

Y cyhoedd yn galw am ddiwygio democrataidd 

Cynhaliwyd Darlith Flynyddol y Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth i drafod y gobaith o ddiwygio democrataidd yn y Deyrnas Unedig.  Traddodwyd y ddarlith gan yr academydd blaenllaw, yr Athro Alan Renwick, Dirprwy Gyfarwyddwr Uned y Cyfansoddiad yng Ngholeg Prifysgol Llundain, ar y testun “Do the UK Public want Democratic Reform?”.  Roedd canfyddiadau ymchwil…
Future Generations Commissioner for Wales, Derek Walker

Comisiynydd yn cefnogi dull trafod arloesol o fynd i’r afael â pholareiddio yn ein cymunedau

Cynhaliodd academyddion WISERD o Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS) ym Mhrifysgol Aberystwyth symposiwm ar y cyd â phartneriaid o Rwydwaith Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol (VSSN) ddydd Mercher 24 Mai yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Wedi’i hwyluso gan Dr Amy Sanders, gyda chefnogaeth gan Ganolfan Ddeialog Prifysgol Aberystwyth, gan ddefnyddio dull trafod arloesol, daeth y digwyddiad hwn…
Professor Alan Renwick

Academydd blaenllaw i drafod diwygio democrataidd yn Aberystwyth

Bydd y rhagolygon ar gyfer diwygio gwleidyddol ym Mhrydain yn cael eu trafod ym Mhrifysgol Aberystwyth y mis hwn, pan fydd yr Athro Alan Renwick yn traddodi Darlith Flynyddol Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru. Bydd y ddarlith, ‘Do the UK Public want Democratic Reform?’, yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Mai am 6yh ym Mhrif…
Derek Walker

Comisiynydd yn trafod rôl gwirfoddolwyr mewn taclo rhaniadau cymunedol

Caiff cyfraniad mudiadau gwirfoddol at fynd i’r afael â pholareiddio mewn cymunedau lleol ei drafod gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn Aberystwyth fis nesaf. Bydd academyddion Prifysgol Aberystwyth o Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) yn cynnal symposiwm ar y cyd â phartneriaid o Rwydwaith Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol ddydd Mercher 24 Mai yn…