Mae Dr Amy Sanders wedi creu cyfres fideo o fân gyflwyniadau, wedi’u hanelu at ymarferwyr sy’n rhannu ei hymchwil, ynglŷn â’r berthynas rhwng y sector gwirfoddol a Llywodraeth Cymru yn yr amser mae’n gymryd i gael paned o de. Bu cefndir Amy yn y trydydd sector yn bwysig iddi yn ystod ei hymchwil ac mae hi’n ystyried sut mae ei hymchwil yn effeithio ar y trydydd sector a’r bobl sy’n gweithio ynddo.

Cyswllt

Dr Amy Sanders ams48@aber.ac.uk


Intro to Mug of Research

Dim ond 3 1/2 munud o hyd yw’r fideo rhagarweiniol: 


Diwrnod 1: 

Why the Third Sector–Welsh Government Partnership is important

Mae Diwrnod 1 yn ymwneud â’r berthynas rhwng y trydydd sector a Llywodraeth Cymru: 


Diwrnod 2: 

Recognising the variety of third sector network structures and practices

Mae Diwrnod 2 yn ymwneud â’r amrywiaeth o strwythurau rhwydwaith trydydd sector. 


Diwrnod 3: 

Understanding equalities representation in the Third Sector-Welsh Government Partnership

Mae Diwrnod 3 yn ymwneud â chynrychiolaeth cydraddoldeb, ac mae’n meddwl am y math o drafodaethau sefydliadol a allai fygwth cynrychiolaeth cydraddoldeb. 

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster wrth chwarae’r fideo hwn, dyma fersiwn amgen ohono.


Diwrnod 4: 

How to promote intersectionality in a structure like the Third Sector-Welsh Government Partnership

Mae Diwrnod 4 yn ymwneud â sut i gyflawni croestoriadedd wrth lunio polisïau a goresgyn y rhwystrau.


Diwrnod 5: 

Applying equality of opportunity to partnership processes

Mae Diwrnod 5 yn ymwneud â chymhwyso cyfle cyfartal i brosesau Llywodraeth Cymru.Mae’n tynnu sylw at ba grwpiau cydraddoldeb sy’n wynebu anfanteision strwythurol.


Diwrnod 6: 

How the Third Sector-Welsh Government Partnership could be improved

Mae Diwrnod 6 yn edrych eto ar y bartneriaeth rhwng y trydydd sector a Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried sut y gellid ei wella. 


Diwrnod 7:

The Future of Equalities Strategies in Wales

Mae Diwrnod 7 yn rhoi trosolwg o’r strategaethau cydraddoldeb ac yn ystyried beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer dyfodol strategaethau cydraddoldeb Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn gyfle i mi ddiolch i’r holl bobl wych a gymerodd ran yn yr ymchwil.