Dadansoddi Plaid Cymru yn y cyfryngau

Dadansoddiad o Blaid Cymru a’i harweinydd newydd gan gyd-gyfarwyddwr CWPS-WISERD, Dr Anwen Elias a Dr Elin Royles o Ganolfan Gwleidyddiaeth Cymru a The Conversation ar 17 Gorffennaf. Cafodd hefyd ei ailgyhoeddi yn Golwg ar 20 Gorffennaf a’r Western Mail ar 22 Gorffennaf.