Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Digwyddiadau i ddod

Mehefin 2019

Gweithdy PhD undydd Ymchwilio i Gymru: 2

Mehefin 24
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map

24 o Fehefin 2019 09.30 – 4.30 Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Gwahoddir pob PhD sydd â diddordeb yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru i fynychu'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Yn dilyn y digwyddiad hynod lwyddiannus yma'r llynedd, mae CWPS (Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru) yn trefnu gweithdy undydd amlddisgyblaethol arall ar gyfer myfyrwyr doethur sy'n ymchwilio I Gymru. Bydd sesiynau’r bore yn trafod materion deallus, tra bydd sesiynau’r prynhawn yn fwy trafod elfennau mwy ymarferol: cynadleddau a chyhoeddi mewn cyfnodolion…

Dysgu rhagor »

Gweithdy Cynaliadwyedd ac Iaith

Mehefin 24 @ 1:00 pm - 4:30 pm
Medrus 3, Penglais Campus
Aberystwyth University, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Trefnir gan Gylch Diddordeb Iaith a Diwylliant Rhwydwaith RCE Cymru a Rhwydwaith Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth WISERD Dyddiad: Dydd Llun 24 Mehefin 2019 Lleoliad:   Medrus 3, Prifysgol Aberystywth  Rhaglen 1.00-1.30 - Cinio 1.30 – Sesiwn 1: Yr iaith Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth 2.30 – Sesiwn 2: Iaith a chynaliadwyedd: datblygu prosiect ymchwil rhyngwladol Dr Huw Lewis, Prifysgol Aberystywth 3.30 – 4.00 Paned a thrafodaeth ehangach Os gwelwch yn dda, cofrestrwch ar gyfer…

Dysgu rhagor »

Gorffennaf 2019

Symposiwm: An unsettled status? Migration in a turbulent age

Gorffennaf 2
TBC, Aberystwyth University, Penglais Campus
Aberystwyth,
+ Google Map

Symposiwm: An unsettled status?  Migration in a turbulent age Prifysgol Aberystwyth, 2il Orfennaf 2019 Digwyddiad rhad ac am ddim 6 x £50 Bwrsari ar gael ar gyfer uwchraddedigion a’r digyflog.  E-bostiwch digyflog am fanylion. Dyddiad cau crynodebau: 1af Fehefin 2019 Dyddiad cau cofrestru: 14eg Fehefin 2019 Cofrestrir drwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/symposiwm-symposium-an-unsettled-status-migration-in-a-turbulent-age-tickets-61504987072 Amcan:  Gellir crynhoi’r ddegawd ddiwethaf fel oes gynhyrfus.  Sylwyd ar lymder, gwleidyddiaeth popiwlistaidd, a hinsawdd gynyddol atgas ac estrongas ar draws Ewrop, gogledd America, a thu hwnt.  Cynhyrfwyd y politicau…

Dysgu rhagor »

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Gorffennaf 3 - Gorffennaf 4
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a'r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. ‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:…

Dysgu rhagor »

Awst 2019

Darlith Gyhoeddus Eisteddfod Genedlaethol -‘Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth-Arwisgo yng Nghymru, 1969.’

Awst 7 @ 10:30 am - 11:30 am
Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol 2019
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

‘Gwelidyddiaeth Cymru: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol’

Awst 7 @ 11:30 am - 1:30 pm
Aberystwyth University Stand, National Eisteddfod 2019
Llanrwst, Conwy County United Kingdom
+ Google Map

‘Adfywio: Iaith a Thrawsnewid Cymdeithas’

Awst 8 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol 2019
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles fydd yn cyflwynno eu hymchwil ar bolisi iath. Yn benodol y gwaith fu'n gysylltiedig a rhwydwaith ymchwil Revitalise. Draperir cinio.  

Dysgu rhagor »

Adfywio: Iaith a Thrawsnewid Cymdeithas’

Awst 9 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol 2019
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles fydd yn cyflwynno eu hymchwil ar bolisi iath. Yn benodol y gwaith fu'n gysylltiedig a rhwydwaith ymchwil Revitalise. Draperir cinio.  

Dysgu rhagor »
+ Export Events