Podlediad newydd y SMC yn trafod Deialog, Trafodaeth ac Adnewyddiad Democrataidd

Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf y SMC sy’n cynnwys Cyd-gyfarwyddwr CWPS WISERD, Dr. Anwen Elias a Dr. Jennifer Wolowic, Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog ym Mhrifysgol Aberystwyth, wrth iddynt ymchwilio i fyd deialog, trafodaeth ac adnewyddiad democrataidd.

Darganfyddwch sut mae dulliau arloesol o ymdrin â democratiaeth yn ymgysylltu â dinasyddion wrth lunio penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywyd bob dydd.

Mae’r podlediad hwn yn rhan o’r gyfres “Wales: A Working Progress” sy’n cyfrannu at y drafodaeth barhaus ynghylch dyfodol cyfansoddiadol a democrataidd Cymru.

Gwrandewch ar “Wales: A Work in Progress – Episode 3: Dialogue and Democratic Renewal” yma: https://iwa.wales/podcasts/


Cysylltiadau

Dr Anwen Elias
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, 
Prifysgol Aberystwyth  
awe@aber.ac.uk

Dr. Jennifer Wolowic 

Canolfan Ddeialog

Prifysgol Aberystwyth  

jew51@aber.ac.uk

Dolenni

Sefydliad Materion Cymreig https://www.iwa.wales/?lang=cy