Y cyhoedd yn galw am ddiwygio democrataidd 

Yr Athro Michael Woods, Yr Athro Alan Renwick a Dr Anwen Elias.
Yr Athro Michael Woods, Yr Athro Alan Renwick a Dr Anwen Elias.

Cynhaliwyd Darlith Flynyddol y Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth i drafod y gobaith o ddiwygio democrataidd yn y Deyrnas Unedig. 

Traddodwyd y ddarlith gan yr academydd blaenllaw, yr Athro Alan Renwick, Dirprwy Gyfarwyddwr Uned y Cyfansoddiad yng Ngholeg Prifysgol Llundain, ar y testun “Do the UK Public want Democratic Reform?”. 

Yr Athro Alan Renwick, Ngholeg Prifysgol Llundain
Yr Athro Alan Renwick, Ngholeg Prifysgol Llundain

Roedd canfyddiadau ymchwil yr Athro Renwick yn argyhoeddiadol ac yn datgelu ymdeimlad dwfn o anfodlonrwydd ymhlith y cyhoedd ym Mhrydain ynghylch cyflwr gwleidyddiaeth ddemocrataidd heddiw.  

Dadleuodd fod y cyhoedd eisiau newid, ac amlygodd yr angen am ddiwygiadau a allai helpu i adfer hyder mewn democratiaeth ym Mhrydain. 

Rhoddodd y ddarlith ysgogiad i’r meddwl a chyfle i’r rhai a oedd yn bresennol i fod yn rhan o drafodaethau ynghylch diwygio gwleidyddol, a democratiaeth Prydain yn y dyfodol. 


Cyswllt 

CWPS: cwps@aber.ac.uk