Papur newydd yn galw am ddefnyddio cyfiawnder gofodol fel dull i fynd i’r afael ag argyfyngau lluosog yng nghefn gwlad Prydain 

Hills and trees in the Welsh Countryside.jpg Hills and trees in the Welsh Countryside

Mae papur newydd gan yr Athro Michael Woods wedi’i gyhoeddi yn The Geographical Journal.  

Mae’r papur hwn yn cynnig mabwysiadu cyfiawnder gofodol fel dull o ddeall yr argyfyngau lluosog sy’n wynebu cefn gwlad Prydain ac i ddatblygu ymatebion polisi.  

Mae’n amlinellu elfennau allweddol cyfiawnder gofodol gwledig ac yn ystyried ei ddefnydd wrth ddadansoddi heriau yng nghefn gwlad Prydain. 

Gellir gweld y papur ‘Adferiad gwledig neu gyfiawnder gofodol gwledig?  Ymateb i argyfyngau lluosog ar gyfer cefn gwlad Prydain’ yma https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geoj.12541


Cysylltiadau

Yr Athro Michael Woods
Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, 
Prifysgol Aberystwyth
zzp@aber.ac.uk