Canolfan Wleidyddiaeth A Chymdeithas Cymru

Cyd-Gyfarwyddwr CWPS-WISERD,
Dr Anwen Elias yn cael ei henwi’n
aelod o Gomisiwn Cyfansoddiadol
newydd Llywodraeth Cymru

Trafodaeth Genedlaethol am
Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Welsh Flag displayed above the top of a Classic car with another car and St Georges Cross in background at a Classic Car Show

‘Wales is having a rethink about
its place in the UK – could it
lead the way for everyone else?’

From left to right: Aberystwyth University academics Eurig Salisbury, Professor Matthew Jarvis and Professor Mererid Hopwood outside the old gasworks in the town.

Hen lawysgrifau yn
ysbrydoli cerddi cyfoes
am newid hinsawdd

Cloud coverage in Machynlleth Valley

‘Nawr yw’r amser cywir i
ddechrau trafod dyfodol
Cymru yn y Deyrnas Unedig’

Dangos gwir liwiau:
gwleidyddiaeth newidiol
cydraddoldeb hiliol yng Nghymru

Amdanom ni

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, gyda’r nod o ddatblygu ein dealltwriaeth o wleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yng Nghymru yng nghyd-destun byd cydgysylltiedig, gan gefnogi a chyflawni gwaith ymchwil o safon fyd-eang yn y gwyddorau cymdeithasol, a chyfrannu at wybodaeth gyhoeddus a dadleuon a datblygiad polisi yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan yn adeiladu ar enw da Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dwyn ynghyd ddaearyddwyr, gwyddonwyr gwleidyddol, seicolegwyr a haneswyr o’r Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg yn ogystal â gwyddonwyr cymdeithasol o adrannau cysylltiedig sy’n ymddiddori yng Nghymru.

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru hefyd yn gweithredu fel cangen Aberystwyth o WISERD, gan ddarparu cysylltiadau â gwyddonwyr cymdeithasol ym mhrifysgolion Bangor, Caerdydd, De Cymru ac AbertaweYmunwch â’n rhestr bostio i dderbyn negeseuon rheolaidd gan GRRaIN, gan gynnwys digwyddiadau, newyddion a’r e-gylchlythyr.