Canolfan Wleidyddiaeth A Chymdeithas Cymru

[smartslider3 slider=”4″]

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, gyda’r nod o ddatblygu ein dealltwriaeth o wleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yng Nghymru yng nghyd-destun byd cydgysylltiedig, gan gefnogi a chyflawni gwaith ymchwil o safon fyd-eang yn y gwyddorau cymdeithasol, a chyfrannu at wybodaeth gyhoeddus a dadleuon a datblygiad polisi yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan yn adeiladu ar enw da Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dwyn ynghyd ddaearyddwyr, gwyddonwyr gwleidyddol, seicolegwyr a haneswyr o’r Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg yn ogystal â gwyddonwyr cymdeithasol o adrannau cysylltiedig sy’n ymddiddori yng Nghymru.

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru hefyd yn gweithredu fel cangen Aberystwyth o WISERD, gan ddarparu cysylltiadau â gwyddonwyr cymdeithasol ym mhrifysgolion Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe

Ein Ymchwil

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth yn anelu at ddefnyddio ymchwil ar wleidyddiaeth a chymdeithas Cymru, astudiethau cymharol o Gymru a gwletdydd a rhanbarthau eraill, a dadansoddiadau o gysylltiadau byd-eang Cymru, i wneud cyfraniadau arloesol sy’n rhyngwladol-sylweddol i ddamcaniaethau gwyddorau cymdeithasol, dadleuon a llenyddiaeth.

Mwy o wybodaeth

Astudiaeth a Hyfforddiant

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnig nifer o gyfleoedd i astudio materion cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes, polisïau a sefydliadau yng Nghymru, yn ogystal â darparu hyfforddiant a gweithdai adeiladu cymhwysedd a chyrsiau ar gyfer ymchwilwyr academaidd a gweithwyr proffesiynol mewn sectorau cyhoeddus a’r trydydd sector.

Mwy o wybodaeth