Hills and trees in the Welsh Countryside.jpg Hills and trees in the Welsh Countryside

Papur newydd yn galw am ddefnyddio cyfiawnder gofodol fel dull i fynd i’r afael ag argyfyngau lluosog yng nghefn gwlad Prydain 

Mae papur newydd gan yr Athro Michael Woods wedi’i gyhoeddi yn The Geographical Journal.   Mae’r papur hwn yn cynnig mabwysiadu cyfiawnder gofodol fel dull o ddeall yr argyfyngau lluosog sy’n wynebu cefn gwlad Prydain ac i ddatblygu ymatebion polisi.   Mae’n amlinellu elfennau allweddol cyfiawnder gofodol gwledig ac yn ystyried ei ddefnydd wrth ddadansoddi heriau yng nghefn…

Podlediad newydd y SMC yn trafod Deialog, Trafodaeth ac Adnewyddiad Democrataidd

Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf y SMC sy’n cynnwys Cyd-gyfarwyddwr CWPS WISERD, Dr. Anwen Elias a Dr. Jennifer Wolowic, Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog ym Mhrifysgol Aberystwyth, wrth iddynt ymchwilio i fyd deialog, trafodaeth ac adnewyddiad democrataidd. Darganfyddwch sut mae dulliau arloesol o ymdrin â democratiaeth yn ymgysylltu â dinasyddion wrth lunio penderfyniadau sy’n effeithio ar…
Professor Michael Woods, Professor Alan Renwick and Dr Anwen Elias

Y cyhoedd yn galw am ddiwygio democrataidd 

Cynhaliwyd Darlith Flynyddol y Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth i drafod y gobaith o ddiwygio democrataidd yn y Deyrnas Unedig.  Traddodwyd y ddarlith gan yr academydd blaenllaw, yr Athro Alan Renwick, Dirprwy Gyfarwyddwr Uned y Cyfansoddiad yng Ngholeg Prifysgol Llundain, ar y testun “Do the UK Public want Democratic Reform?”.  Roedd canfyddiadau ymchwil…
Future Generations Commissioner for Wales, Derek Walker

Comisiynydd yn cefnogi dull trafod arloesol o fynd i’r afael â pholareiddio yn ein cymunedau

Cynhaliodd academyddion WISERD o Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS) ym Mhrifysgol Aberystwyth symposiwm ar y cyd â phartneriaid o Rwydwaith Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol (VSSN) ddydd Mercher 24 Mai yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Wedi’i hwyluso gan Dr Amy Sanders, gyda chefnogaeth gan Ganolfan Ddeialog Prifysgol Aberystwyth, gan ddefnyddio dull trafod arloesol, daeth y digwyddiad hwn…
Professor Alan Renwick

Academydd blaenllaw i drafod diwygio democrataidd yn Aberystwyth

Bydd y rhagolygon ar gyfer diwygio gwleidyddol ym Mhrydain yn cael eu trafod ym Mhrifysgol Aberystwyth y mis hwn, pan fydd yr Athro Alan Renwick yn traddodi Darlith Flynyddol Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru. Bydd y ddarlith, ‘Do the UK Public want Democratic Reform?’, yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Mai am 6yh ym Mhrif…
Derek Walker

Comisiynydd yn trafod rôl gwirfoddolwyr mewn taclo rhaniadau cymunedol

Caiff cyfraniad mudiadau gwirfoddol at fynd i’r afael â pholareiddio mewn cymunedau lleol ei drafod gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn Aberystwyth fis nesaf. Bydd academyddion Prifysgol Aberystwyth o Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) yn cynnal symposiwm ar y cyd â phartneriaid o Rwydwaith Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol ddydd Mercher 24 Mai yn…

Ymchwil ar gefnogaeth wledig i wleidyddiaeth aflonyddgar yn ennill grant Ewropeaidd sylweddol

Bydd y berthynas rhwng anfodlonrwydd etholwyr mewn ardaloedd gwledig a chefnogaeth i symudiadau gwleidyddol aflonyddgar yn Ewrop a’r Unol Daleithiau, yn destun astudiaeth o bwys gan athro o Brifysgol Aberystwyth, yn sgil dyfarnu grant uchel ei fri. Mae’r Athro Michael Woods wedi sicrhau cyllid o bron i €2.5 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC)…

Penodi academydd o Brifysgol Aberystwyth i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r Athro Rhys Jones o Brifysgol Aberystwyth wedi’i benodi i fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru gan y Gweinidog Newid Hinsawdd. Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r corff statudol sydd â chyfrifoldeb am reoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy. Cyfrifoldeb y Bwrdd yw sefydlu gweledigaeth, cyfeiriad strategol a goruchwylio gwaith y corff. Mae Rhys Jones FLSW FAcSS yn Athro…

CWPS-WISERD Newyddlen Rhagfyr 2022

Cyfarchion y tymor a phob hwyl ichi dros y gwyliau gan dîm CWPS-WISERD! Mae ein hacademyddion wedi bod yn gweithio’n brysur trwy gydol y tymor newydd ac mae’n bleser gennym allu rhannu ein newyddlen gyda chi. Mae’n llawn anrhegion difyr ar drothwy’r gwyliau, gan gynnwys adroddiad CWPS ar gyfer 2021, digwyddiadau sydd ar y gweill,…