Penodi Cyd-Gyfarwyddwr CWPS & WISERD i’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Mae arbenigwraig ar wleidyddiaeth diriogaethol a chyfansoddiadol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi’i phenodi’n Gomisiynydd ar gomisiwn newydd, y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Roedd y Dr Anwen Elias, Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ymhlith y naw unigolyn a benodwyd yn y cyhoeddiad a wnaed yn y Senedd heddiw gan y Cwnsler Cyffredinol…

Trafodaeth Genedlaethol am Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Yn y rhifyn diweddaraf o The Welsh Agenda  mae Dr Anwen Alias, Cyd-Gyfarwyddwr CWPS-WISERD, Matthew Jarvis,  aelod o Fwrdd Gweithredol CWPS, a Mike Corcoran a Noreen Blanluet yn trafod ar ba ffurf y dylid cynnal trafodaeth genedlaethol ynglŷn â dyfodol cyfansoddiadol Cymru. Mae’r drafodaeth yn seiliedig ar y prosiect ‘Dyfodol Cyfansoddiadol’ sydd wedi’i leoli ym…
Cloud coverage in Machynlleth Valley

‘Nawr yw’r amser cywir i ddechrau trafod dyfodol Cymru yn y Deyrnas Unedig’

Mae cynnal sgwrs genedlaethol o’r fath yn dod â’i heriau, meddai Dr Anwen Elias, yn enwedig gan fod “lefelau gwybodaeth am ddatganoli yn isel iawn”. Mae  Dr. Anwen Elias, Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru a Phrif Ymchwiliwr y prosiect Dyfodol Cyfansoddiadol yn cael ei chyfweld gan Golwg360 ynglŷn â dyfodol Cymru.  Darllenwch y cyfweliad…
Welsh Flag displayed above the top of a Classic car with another car and St Georges Cross in background at a Classic Car Show

Wales is having a rethink about its place in the UK – could it lead the way for everyone else?

Wales is having a rethink about its place in the UK – could it lead the way for everyone else? Anwen Elias, Aberystwyth University and Matt Wall, Swansea University Can the United Kingdom survive Brexit? This remains one of the great unanswered questions of our time. Politically, two major narratives have dominated. The first is that…

Dangos gwir liwiau: gwleidyddiaeth newidiol cydraddoldeb hiliol yng Nghymru

Cydraddoldeb hiliol yng Nghymru oedd ffocws Darlith Flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru 2021 y bu dros 200 o bobl yn ei gwylio’n fyw ar Zoom yr wythnos hon. Cyflwynwyd y ddarlith, Dangos gwir liwiau: gwleidyddiaeth newidiol cydraddoldeb hiliol yng Nghymru, gan yr Athro Charlotte Williams OBE, Cadeirydd Gweithgor diweddar Llywodraeth Cymru, ‘Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin:…