Cefnogir ein hymchwil gan brif gyrff ariannu ymchwil gan gynnwys Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a Rhaglen Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r ganolfan yn cynnal y prosiectau ymchwil canlynol.


Dyfodol Cyfansoddiadol

Lleolir prosiect ‘Dyfodol Cyfansoddiadol’ ym Mhrifysgol Aberystwyth o dan arweiniad Dr Anwen Elias yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.
Dau aelod arall o’r tîm yw’r Athro Matthew Jarvis o’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, a’r bardd Eurig Salisbury o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Darllenwch fwy am Dyfodol Cyfansoddiadol fan hyn.


ESRC logo

WISERD/Civil Society

Mae WISERD/Civil Society yn rhaglen ymchwil rhyngddisgyblaethol a rhyng-sefydliadol a ariennir gan yr ESRC. Mae’r ymchwilwyr yn y Ganolfan ar gyfer Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn arwain pedwar pecyn gwaith yn y rhaglen ar ‘Heneiddio, Hamdden Difrifol a Cyfraniad yr Economi Hun’, ‘Addysg, Iaith a Hunaniaeth’, ‘Mudwyr, Lleiafrifoedd ac Ymrwymiad mewn Cymdeithas Sifil Lleol’, ac ‘Ailddiffinio Cymdeithas Sifil Lleol mewn Oes Cysylltedd Byd-eang. Darllenwch fwy am WISERD/Civil Society fan hyn.


IMAJINE

Mae IMAJINE yn brosiect ymchwil newydd o bwys a arweinir gan ymchwilwyr yn CWPS i ymchwilio mewn i batrymau o anghydraddoldeb tiriogaethol yn Ewrop, sut mae’r rhain yn cael eu hadlewyrchu mewn canfyddiadau’r cyhoedd, llif mudo a’r defnydd gwleidyddol o fudiadau hunanreolaeth ranbarthol, abe all polisi ei wneud i hyrwyddo ‘cyfiawnder lleoliadol ‘. Mae’r prosiect 5 mlynedd yn cael ei ariannu fel rhan o’r Rhaglen Horizon 2020 yr UE ac yn cynnwys cydweithio gyda 15 o bartneriaid ar draws Ewrop. Darllenwch fwy am IMAJINE fan hyn.