Mapiau Etholiad

Mapiau Etholiad

Mae CWPS wedi cynhyrchu cyfres o fapiau Etholiad casgladwy ers dros 15 mlynedd. Rydym yn falch o’u rhannu gyda chi ar ein gwefan lle gallwch chi lawrlwytho ac argraffu’r rhain eich hun.
Ar gyfer pob etholiad yng Nghymru, crëir poster newydd. Os hoffech i CWPS bostio map atoch yn dangos canlyniadau’r Etholiad nesaf (ac unrhyw fapiau y byddwn yn eu rhyddhau yn y dyfodol), tanysgrifiwch i’n rhestr bostio yma.


Etholiad Senedd Cymru 2021
A poster depicting the results of the 2021 Senedd Election.
Etholiad Cyffredinol 2019 yng Nghymru
A poster depicting the results of the 2019 General Election in Wales
Etholiad Cyffredinol 2017 yng Nghymru
A map depicting the results of the 2016 National Assembly for Wales Election.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016
A map depicting the results of the 2016 National Assembly for Wales Election
Etholiad Cyffredinol 2015 yng Nghymru
A map depicting the results of the 2015 General Election in Wales
Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011
A map depicting the results of the 2011 National Assembly for Wales Election map.

Refferendwm Cymru 2011
A map depicting the results of the 2011 National Assembly for Wales Election map
Etholiad Cyffredinol 2010 yng Nghymru
A map depicting the results of the 2010 General Election map
Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2007
2007 National Assembly for Wales Election

Etholiad Cyffredinol 2005 yng Nghymru
Click here to download the map of the 2005 General Election in Wales.