Chwefror 2014 – Ionawr 2019

GLOBAL-RURAL

Roedd GLOBAL-RURAL yn brosiect 5 mlynedd mawr a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd i archwilio sut mae globaleiddio yn cael ei atgynhyrchu drwy a’r effeithiau ar gymdeithasau ac economïau gwledig. Mae’n golygu ymchwil yng Nghymru – gan gynnwys astudiaeth achos fanwl o’r Drenewydd – ac mewn nifer o wledydd eraill o gwmpas y byd. Darllenwch fwy am GLOBAL-RURAL fan hyn.