Arddangosfeydd fydd yn digwydd yn fuan 

La Lleialtat Santsenca, Barcelona, 9 – 31 Mai 2024. 

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, 22 Mai 2024, oriau agor 11.00-17.00, a thrafodaeth a derbyniad yn y nos ‘Sgyrsiau creadigol am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru’ 18.00-20.00. Mwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn yma

Mae’r arddangosfa hon yn dangos casgliad o ffotograffau o brosiect o’n prosiect sy’n defnyddio ffotograffiaeth i ddeall sut mae pobl yn meddwl am annibyniaeth yng Nghymru, yr Alban a Chatalwnia.  

Mae’r prosiect yn wahanol i waith blaenorol sydd wedi canolbwyntio ar sut mae nodweddion pobl (fel oedran, rhywedd a dosbarth cymdeithasol), ac agweddau a dewisiadau pleidleisio wedi effeithio ar eu barn am annibyniaeth. 

Rydyn ni wedi gweithio gyda chlybiau ffotograffiaeth a myfyrwyr i ymchwilio i’r cwestiwn yma yn y tri achos. Gofynnwyd i gyfrannwyr dynnu lluniau yn ymwneud ag annibyniaeth. Fe fuon nhw’n trafod y delweddau ac yn cymryd rhan mewn cyfweliadau.  

Dangoswyd gwaith gan ffotograffwyr yn gysylltiedig â’r mudiadau canlynol: Clwb Camera Aberystwyth; Workers Gallery, Ynyshir, y Rhondda; Foto-Cine Mataró d’UEC (Clwb Camera Mataró); IEFC: Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (Sefydliad Astudiaethau Ffotograffeg Catalonia), a ffotograffwyr o ardal Caernarfon.

Mae’r prosiect yn amhleidiol, nid yw’n cefnogi’r un blaid wleidyddol, ac nid yw’n hyrwyddo safbwynt penodol am annibyniaeth. Mae’n cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn rhan o Ganolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil yr ESRC/WISERD. I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa, cliciwch ar y botymau isod i fynd i dudalennau gwybodaeth y prosiect:

Logo Darlunio'r Dyfodol Framing The Future logo