Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Creu Senedd i Gymru – Cyfle i ddweud eich dweud fel rhan o’n hymgynghoriad Diwygio Etholiadol

Date Mawrth 15 @ 6:00 pm - 7:30 pm

Fel rhan o ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ar ddiwygio etholiadol, mae’n dda gyda ni gydweithio â’r Cynulliad ar ddigwyddiad i godi ymwybyddiaeth o’r ymgynghoriad a rhoi’r cyd-destun sef gwaith y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol.

Bydd digwyddiad Aberystwyth ar nos Iau 15 Mawrth 6.00y.h yn Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, Ceredigion. SY23-2NN.

Dyma gyfle i ystyried a allai newidiadau i’r Cynulliad helpu i sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau presennol ac i’r dyfodol mor effeithiol ag sy’n bosib. Mae’r materion dan sylw yn cynnwys:

  • Nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei gwaith;
  • Sut y dylai Aelodau’r Cynulliad gael eu hethol; a
  • Pwy ddylai gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad.

Bydd cyflwyniad gan y panel ac yna sesiwn holi ac ateb, lle cewch gyfle i holi’r Llywydd, Elin Jones AC.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/creu-senedd-i-gymru-creating-a-parliament-for-wales-aberystwyth-registration-43306805822

Am fwy o wybodaeth ewch i:

http://cwps.aber.ac.uk/

https://www.seneddydyfodol.cymru/hafan/

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael

CROESO I BAWB

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 15
Amser:
6:00 pm - 7:30 pm
Gwefan:
https://www.futuresenedd.wales/home/

Trefnydd

WISERD Centre for Welsh Politics and Society
E-bost:
anm69@aber.ac.uk
Gwefan:
cwps.aber.ac.uk

Lleoliad

Arad Goch
Bath Street
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map
Gwefan:
https://www.eventbrite.co.uk/e/creu-senedd-i-gymru-creating-a-parliament-for-wales-aberystwyth-registration-43306805822