Cyfleoedd Cyllido PhD i Ddechreuwyr yn 2018/19

https://www.aber.ac.uk/cy/interpol/study-with-us/postgraduate/phd/funding/

Ysgoloriaeth Ymchwil DTP Cymru yr ESRC

Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru yr ESRC (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau am y canlynol:

Ysgoloriaeth Ymchwil DTP Cymru yr ESRC

Caiff ymgeiswyr y cyfle i sicrhau ysgoloriaeth ymchwil DTP yr ESRC wedi’i chyllido’n llawn i ddechrau ym mis Hydref 2017. Cynigir ysgoloriaethau o fewn y llwybr Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol ar sail naill ai 1+3 neu +3.

Dyddiad cau ceisiadau: 1 Chwefror 2018

Ceir manylion llawn, gan gynnwys sut i ymgeisio, cymhwyster, goruchwylio a thelerau ac amodau yma.

Partneriaeth Hyfforddi Doethuriaethol Cymru ESRC

Ysgoloriaeth EH Carr

Ysgoloriaethau PhD AberDoc

Partneriaeth Hyfforddi Doethurol AHRC 2017

Sut i Ymgeisio

https://www.aber.ac.uk/cy/interpol/study-with-us/postgraduate/phd/funding/