Taro’r cydbwysedd yn iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

Cloriannu cynnwys Papur Gwyn Llywodraeth Cymru Adroddiad ar seminar a gynhaliwyd yn Adeilad y Pierhead, Bae Cardydd 29 Medi 2017

Paratowyd gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles

Adroddiad Seminar Bil y Gymraeg – TERFYNOL

https://wp-research.aber.ac.uk/cwps/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/Adroddiad-Seminar-Bil-y-Gymraeg-TERFYNOL.pdf