Erthyglau Newyddion

13 Ebrill 2023 – ‘Beth mae annibyniaeth yn ei olygu i chi?’ (BBC Cymru Fyw)

13 Ebrill 2023 – ‘”World first” independence photography exhibit to be displayed in Wales’ (Nation.Cymru)

13 Ebrill 2023 – ‘Arddangosfa yn dangos “dull newydd sbon” o ymchwilio agweddau at annibyniaeth’ (Newyddion S4C Digidol)

13 Ebrill 2023 – ‘World’s First Photography Study of Independence in Aberystwyth’ (Wales 247)

12 Ebrill 2023 – ‘Photography contemplates independence’ (Cambrian News)

12 Ebrill 2023 – ‘Astudiaeth ffotograffiaeth gynta’r byd ar annibyniaeth yn Aberystwyth’ (Golwg360)

12 Ebrill 2023 – ‘Independence photography exhibit to be displayed in Wales and Scotland’ (The National)

12 Ebrill 2023 – ‘Photography contemplates independence’ (Cambrian News), p. 21

5 Ebrill 2023 – ‘Sut mae profiadau bywyd pobol yn effeithio ar eu hagwedd tuag at annibyniaeth?’ (Golwg360)

5 Ebrill 2023 – ‘Exhibition’ (Cambrian News), p. 36

Ebrill 2023 – ‘Pen Rheswm/Gwrando’r Galon’ (Yr Angor), p. 5

Radio

13 Ebrill 2023, Dr Anwen Elias – ‘Dros Frecwast’ (BBC Radio Cymru)

9 Ebrill 2023, Dr Elin Royles – ‘Bore Sul’ (BBC Radio Cymru)

5 Ebrill 2023, Dr Elin Royles – ‘Aled Hughes’ (BBC Radio Cymru)