Hil, dosbarth a gwladdoliaeth yng nghefn gwlad byd-eang

Fe’ch gwahoddir i ymuno â gweithdy gydag ymwelwyr rhyngwladol WISERD Dr Rose Butler a Dr Victoria Stead o’r ‘Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalisation’ ym Mhrifysgol Deakin yn Awstralia.

Bydd y gweithdy yn rhoi lle i archwilio croestoriadau hil, dosbarth a gwladychiaeth yng nghefn gwlad byd-eang cyfoes. Bydd cyflwyniadau ysgogiad byr gan Rose Butler, Victoria Stead a Michael Woods yn cyflwyno safbwyntiau o ymchwil yn Awstralia, Iwerddon a’r DU, ac yn tynnu ar fater arbennig diweddar ar ‘Race and Place-making in the Rural Global North’ yn y Journal of Rural Studies. Anogir y rhai sy’n cymryd rhan yn y gweithdai i ychwanegu safbwyntiau o’u hymchwil eu hunain wrth i’r drafodaeth gymharu cyd-destunau a dehongliadau a gweithio tuag at nodi cwestiynau ymchwil newydd a chyfleoedd ar gyfer deialog er mwyn deall gwleidyddiaeth wledig gyfoes ymhellach.

Bydd Rose a Victoria hefyd yn cyflwyno Seminar Awr Ginio WISERD ar ddydd Mawrth 3ydd Hydref, 12-1pm, ar chwyddo, ar ‘Situating Class and Power in Rural Australia’.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Michael Woods, m.woods@aber.ac.uk

Date

Hyd 04 2023
Expired!

Time

1:30 pm - 3:30 pm

Location

Canolfan Ddelweddu VC0.06
Prifysgol Aberystwyth

0 thoughts on “Hil, dosbarth a gwladdoliaeth yng nghefn gwlad byd-eang