Professor Michael kenny

‘Fractured Union’, Professor Michael Kenny

Yn rhan o’n cyfres newydd o ddigwyddiadau ar Ddyfodol Cyfansoddiadol, rydym yn croesawu’r Athro Michael Kenny, Cyfarwyddwr Sefydliad Bennett ar gyfer Polisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caergrawnt.

6-6.30 derbyniad diodydd

6.30-7.30 Darlith

Bydd yn trafod ei lyfr newydd, ‘Fractured Union’ sy’n mynd i’r afael â’r cwestiwn dybryd o oroesiad y Deyrnas Unedig, pwnc sydd bellach ar flaen y gad o ran gwleidyddiaeth Prydain.

Mae’r llyfr hwn yn datgelu gwreiddiau argyfwng heddiw, gan ddatgelu tybiaethau ASau a gweision sifil yn eu dealltwriaeth o’r Undeb, a phesimistiaeth ddwys o fewn gwleidyddiaeth am ei hyfywedd tymor hir..

Fractured Union disgrifiad

Mae’r cwestiwn am oroesiad y Deyrnas Unedig, rhywbeth a oedd yn cael ei gymryd yn ganiataol o’r blaen, yn un pwysig iawn yng ngwleidyddiaeth Prydain. Mae’r llyfr hwn yn datgelu gwreiddiau argyfwng heddiw, gan ddatgelu tybiaethau ASau a gweision sifil yn eu dealltwriaeth o’r Undeb, a phesimistiaeth ddwys o fewn gwleidyddiaeth am ei hyfywedd tymor hir.

Pam mae’r dosbarth gwleidyddol wedi ei chael hi’n anodd ymgysylltu’n gynhyrchiol â datganoli? A yw siomedigaeth pleidleiswyr o Loegr â llywodraeth ganolog ddatgysylltiedig wedi dylanwadu ar sut mae gwleidyddion a biwrocratiaid yn ystyried dyfodol y DU? Sut mae digwyddiadau seismig wedi sbarduno tensiynau rhwng San Steffan a’r gweinyddiaethau datganoledig, o refferendwm annibyniaeth ac etholiad yr SNP i Brexit a Covid? A beth nawr?

Mae Fractured Union yn cynnig disgrifiad byw o golli undod Prydain yn raddol, gan egluro’r grymoedd a’r pwysau sydd bellach yn siapio dyfodol cenhedloedd a phobloedd. Wrth i genedlaetholdeb gynyddu ar draws yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, mae’r llyfr hwn yn cyhoeddi her lem i’r rhai sy’n credu mewn teyrnas unedig: mae angen cyflwyno llywodraeth well, fwy ymatebol—neu bydd perygl y bydd y DU yn chwalu.

Rhagor o wybodaeth: https://www.hurstpublishers.com/book/fractured-union/

Date

Ebr 29 2024
Expired!

Time

6:00 am - 7:30 pm

More Info

Cofrestrwch yma

Location

Main Hall, International Politics, Aberystwyth University
Cofrestrwch yma

0 thoughts on “‘Fractured Union’, Professor Michael Kenny