Trail leading to the peak of Mount Snowdon in Snowdonia, Wales, United Kingdom

Eisteddfod – Hyfywedd cymuedau Cymraeg a Thwristiaeth

Sesiwn ar y cyd â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

11.00 Dydd Iau, 10 Awst ym mhabell Prifysgol Aberystwyth

Bydd y sesiwn hon yn trafod a oes ffyrdd y gall twristiaeth gefnogi cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg. Wrth edrych i’r dyfodol, sut gellid datblygu twristiaeth i gefnogi hyfywedd cymunedau Cymraeg?

Siaradwyr

Meleri Davies, Antur Ogwen,

Yr Athro Rhys Jones, Prosiect CUPHAT,

Emyr Williams, Parc Cenedlaethol Eryri,

Dr Einir Young, Ecoamgueddfa Llŷn (prosiect LIVE)

Cadeirydd: Jacob Ellis, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Date

Awst 10 2023
Expired!

Time

11:00 am - 12:00 pm

0 thoughts on “Eisteddfod – Hyfywedd cymuedau Cymraeg a Thwristiaeth