Aros, allfudo neu ddychwelyd? Gosod y profiad Cymreig mewn cyd-destun cymharol

Gweithdy ar-lein a gynhelir ar Zoom

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i fynychu’r gweithdy ar-lein hwn fydd yn trafod ymchwil cyfoes ar bwnc allfudo. Bydd y cyflwyniadau yn rhoi sylw i ystod o achosion Ewropeaidd ac yn cynnig cyfle i ystyried sut mae’r profiad Cymreig o allfudo yn cymharu a sut all hyn fwydo i waith rhaglen ARFOR

Trefnir y gweithdy gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Wavehill mewn cydweithrediad ag ARFOR.

 

Rhaglen y gweithdy

12.30-12.35     Croeso a chyflwyniadau

12.35-12.45     ARFOR ac allfudo: gosod y cyd-destun

12.45-13.35     Profiadau rhai o’r gwledydd Celtaidd eraill:

Caitríona Ni Laoire, Coleg Prifysgol Corc

Rosie Alexander, Prifysgol Gorllewin yr Alban

13.30-13.40     Toriad byr

13.40-14.30     Profiadau Ewropeaidd eraill:

Tialda Haartsen, Prifysgol Groningen, yr Iseldiroedd

Annett Steinfuhrer  Sefydliad Materion Gwledig Thünen, Braunschweig, yr Almaen

Date

Tach 10 2023
Expired!

Time

12:30 pm - 2:30 pm

More Info

Read More
Read More

0 thoughts on “Aros, allfudo neu ddychwelyd? Gosod y profiad Cymreig mewn cyd-destun cymharol