Lleoli Cymru

Arweinydd Thema: Lucy Taylor (lft@aber.ac.uk)

Mae gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru gyda pherthnasau â rhannau eraill o Brydain ac Ewrop a gweddill y byd. Annelir y thema Global Connections i archwilio’r cysylltiadau hyn, ymchwilio sut mae Cymru’n cymharu â gwledydd a rhanbarthau tebyg, sut y dylanwadir gan rwydweithiau a phrosesau trawswladol, a sut y mae Cymru wedi gwneud ei mharc ar rannau eraill o’r byd. Gan gynnwys y meysydd o ddiddordeb; effaith globaleiddio ar Gymru, mudo rhyngwladol mewn ac allan o Gymru, ymgysylltiad unigolion a sefydliadau Cymru yn y gymdeithas sifil fyd-eang, cyfranogiad Cymru mewn gwladychiaeth a’r diaspora Cymreig mewn rhanbarthau fel Patagonia, a’r traddodiad rhyngwladol mewn cymdeithas gwleidyddol Cymreig.

Prosiectau cysylltiedig:

GLOBAL-RURAL – Newid a Datblygiad yng Nghefn Gwlad Byd-eang (2014-2019, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd)

IMAJINE – Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer trafod ag Anghydraddoldebau Tiriogaethol a Chyfiawnder Lleoliadol yn Ewrop (2017-2022, EU Horizon 2020) [Hyperlink to be added when available]

Mudwyr, Lleiafrifoedd ac Ymrwymiad mewn Cymdeithas Sifil Lleol – Pecyn Gwaith – WISERD/Civil Society 1.3 (2016-2018, ESRC)

Ailddiffinio Cymdeithas Sifil Lleol mewn Oes Cysylltedd Byd-eang – Pecyn Gwaith WISERD/Civil Society 1.2 (2016-2018, ESRC)

MEDIA

Lucy Taylor – Dynamics of colonialism in Welsh Patagonia (English) –

Lucy Taylor You Tube vid Dynamics of colonialism in Welsh Patagonia (Welsh)

Lucy Taylor speaking about the Welsh in Patagonia at the National Eisteddfod, 2015

Michael Woods speaking about the GLOBAL-RURAL project: