2021

CWPS Adroddiad 2021


Ionawr 2021

Gweledigaeth Ar Gyfer Cymru Wledig

Mae ymchwilwyr yn CWPS wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i lunio Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig.  Gellir lawrlwytho’r Weledigaeth a’r Adroddiad Tystiolaeth ategol isod. Roedd y gwaith yn rhan o brosiect Horizon 2020 ROBUST.


2014

The strength of the Welsh language in the community and the economy