Ionawr 2024

Ar ôl y Comisiwn Cyfansoddiadol – Mapio’r Ffordd i Annibyniaeth

Amlinellodd adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru wahanol ddewisiadau ar gyfer dyfodol cyfansoddiadol Cymru. Bydd Rhun ap Iorwerth AS, arweinydd Plaid Cymru, yn ymateb i’r adroddiad ac yn ystyried y goblygiadau i bolisi Plaid Cymru o sicrhau annibyniaeth.


Rhagfyr 2023

Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD)

Yn y fideo WISERD newydd yn gyflwyniad newydd i WISERD, gan gynnwys ein rhwydweithiau ymchwil, prosiectau cydweithredol gyda phartneriaid a’n hymrwymiad i feithrin capasiti a hyfforddiant. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg byr ar rywfaint o’n hymchwil bresennol a’i effaith ar gymdeithas, a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Professor Michael Woods discusses a recently completed project funded by the European Union called IMAJINE and made up of 15 partners across Europe, in which a spatial justice framework is used to examine territorial inequalities in Europe and the impact of European Union cohesion policies.


Mai 2023

A yw cyhoedd y DU eisiau diwygio democrataidd?

Darlith Flynyddol CWPS 2023.

Professor Alan Renwick from University College London and Deputy Director of the Constitution Unit explores a crucial question: “Do the UK public want democratic reform?”


Mai 2023

Rôl sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn y polareiddio mewn cymunedau lleol 

Meet people whose work resists polarisation in differing ways in community and voluntary settings

Marjorie Mayo explores community development and popular education in populist times and Amanda Morris on educating and empowering communities to challenge problematic media representation of Muslims and Islam

Anthony Ince discusses ‘Far-right voluntarism and the figure of the ‘good citizen’ and Ali Abdi shares his expertise on Community Organising, Grange Pavilion & the Great Get Together. Keynote speaker Derek Walker, leads a Q&A on ‘How is Wales well-placed to resist division from an increasingly polarised world’. Alison Goldsworthy discusses the Next Steps and future opportunities to address polarisation in Wales


Hydref 2021

Lucy Taylor ‘Where the Welsh Are’ – the politics of Indigenous experience and Welsh reminiscence’


Mehefin 2021

‘Showing true colours: the changing politics of race equality in Wales’

Yr Athro Charlotte Williams OBE, siaradwr gwadd Darlith Flynyddol CWPS 2021.


Ebrill 2021

‘British, Romanian and Polish attitudes towards EU migrants in the UK’

Yn y seminar hwn bydd Dr. Alexandra Bulat yn rhoi trosolwg o’r ddoethuriaeth a gwblhaodd hi’n ddiweddar, sy’n archwilio i agweddau Prydeinig, Rwmanaidd a Phwylaidd i ymfudwyr o’r UE yn y DU. 


Mawrth 2021

Podlediad Departures rhifyn 6 – A Welsh Utopia in Patagonia

Mukti Jain Campion yn siarad â’r Athro Lucy Taylor o Brifysgol Aberystwyth sydd wedi astudio archifau’r Cymry ym Mhatagonia, a Gareth Jenkins sydd wedi olrhain teulu o’i bentref ei hun yn Sir Drefaldwyn oedd ymhlith y mudwyr cynnar.


Awst 2015

Patagonia 150- Lucy Taylor yn y Eisteddfod Genedlaethol 2015

Darlith gan Lucy Taylor ar wladychwyr o Gymru ym Mhatagonia a draddodwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol,2015.


Rhagfyr 2015

Dynamics of Colonialism in Welsh Patagonia

Lucy Taylor yn trafod ei hymchwil ar y berthynas rhwng gwladychwyr o Gymru ym Mhatagonia a’r cymunedau brodorol.


Rhagfyr 2013

The GLOBAL-RURAL Project

Michael Woods yn cyflwyno ei ymchwil ar globaleiddio a chymdogaethau gwledig.