Mai 2023

Rôl sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn y polareiddio mewn cymunedau lleol 


Hydref 2021

Lucy Taylor ‘Where the Welsh Are’ – the politics of Indigenous experience and Welsh reminiscence’


Mehefin 2021

‘Showing true colours: the changing politics of race equality in Wales’

Yr Athro Charlotte Williams OBE, siaradwr gwadd Darlith Flynyddol CWPS 2021.


Ebrill 2021

‘British, Romanian and Polish attitudes towards EU migrants in the UK’

Yn y seminar hwn bydd Dr. Alexandra Bulat yn rhoi trosolwg o’r ddoethuriaeth a gwblhaodd hi’n ddiweddar, sy’n archwilio i agweddau Prydeinig, Rwmanaidd a Phwylaidd i ymfudwyr o’r UE yn y DU. 


Mawrth 2021

Podlediad Departures rhifyn 6 – A Welsh Utopia in Patagonia

Mukti Jain Campion yn siarad â’r Athro Lucy Taylor o Brifysgol Aberystwyth sydd wedi astudio archifau’r Cymry ym Mhatagonia, a Gareth Jenkins sydd wedi olrhain teulu o’i bentref ei hun yn Sir Drefaldwyn oedd ymhlith y mudwyr cynnar.


Awst 2015

Patagonia 150- Lucy Taylor yn y Eisteddfod Genedlaethol 2015

Darlith gan Lucy Taylor ar wladychwyr o Gymru ym Mhatagonia a draddodwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol,2015.


Rhagfyr 2015

Dynamics of Colonialism in Welsh Patagonia

Lucy Taylor yn trafod ei hymchwil ar y berthynas rhwng gwladychwyr o Gymru ym Mhatagonia a’r cymunedau brodorol.


Rhagfyr 2013

The GLOBAL-RURAL Project

Michael Woods yn cyflwyno ei ymchwil ar globaleiddio a chymdogaethau gwledig.