Arweinydd Thema: Lucy Taylor (lft@aber.ac.uk)

Mae’r thema ymchwil hon yn edrych ar y ffyrdd y mae Cymru wedi’i lleoli: mewn amser, mewn gofod, mewn cynrychiolaeth ac yn y cyd-destun byd-eang. Mae’n dwyn ynghyd academyddion sy’n gweithio yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yn ogystal â’r Gwyddorau Cymdeithasol, a’i nod yw hybu ymchwil rhyngddisgyblaethol ac arloesol. O ganlyniad, mae’r thema’n rhychwantu ystod o wahanol ddulliau ymchwil, o astudiaethau archifol i fynegiadau creadigol, ac mae’n cwmpasu astudiaethau o gyflyrau materol, arferion a theori.

Prosiectau cysylltiedig:

GLOBAL-RURAL – Newid a Datblygiad yng Nghefn Gwlad Byd-eang (2014-2019, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd)

IMAJINE – Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer trafod ag Anghydraddoldebau Tiriogaethol a Chyfiawnder Lleoliadol yn Ewrop (2017-2022, EU Horizon 2020) [Hyperlink to be added when available]

Mudwyr, Lleiafrifoedd ac Ymrwymiad mewn Cymdeithas Sifil Lleol – Pecyn Gwaith – WISERD/Civil Society 1.3 (2016-2018, ESRC)

Ailddiffinio Cymdeithas Sifil Lleol mewn Oes Cysylltedd Byd-eang – Pecyn Gwaith WISERD/Civil Society 1.2 (2016-2018, ESRC)

MEDIA

Lucy Taylor – Dynamics of colonialism in Welsh Patagonia (English) –

Lucy Taylor You Tube vid Dynamics of colonialism in Welsh Patagonia (Welsh)

Lucy Taylor speaking about the Welsh in Patagonia at the National Eisteddfod, 2015

Michael Woods speaking about the GLOBAL-RURAL project: