Arweinydd Thema: Lucy Taylor (lft@aber.ac.uk)

Mae’r thema ymchwil hon yn edrych ar y ffyrdd y mae Cymru wedi’i lleoli: mewn amser, mewn gofod, mewn cynrychiolaeth ac yn y cyd-destun byd-eang. Mae’n dwyn ynghyd academyddion sy’n gweithio yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yn ogystal â’r Gwyddorau Cymdeithasol, a’i nod yw hybu ymchwil rhyngddisgyblaethol ac arloesol. O ganlyniad, mae’r thema’n rhychwantu ystod o wahanol ddulliau ymchwil, o astudiaethau archifol i fynegiadau creadigol, ac mae’n cwmpasu astudiaethau o gyflyrau materol, arferion a theori.

Prosiectau cysylltiedig:

GLOBAL-RURAL – Newid a Datblygiad yng Nghefn Gwlad Byd-eang (2014-2019, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd)

IMAJINE – Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer trafod ag Anghydraddoldebau Tiriogaethol a Chyfiawnder Lleoliadol yn Ewrop (2017-2022, EU Horizon 2020) [Hyperlink to be added when available]

Mudwyr, Lleiafrifoedd ac Ymrwymiad mewn Cymdeithas Sifil Lleol – Pecyn Gwaith – WISERD/Civil Society 1.3 (2016-2018, ESRC)

Ailddiffinio Cymdeithas Sifil Lleol mewn Oes Cysylltedd Byd-eang – Pecyn Gwaith WISERD/Civil Society 1.2 (2016-2018, ESRC)

MEDIA

Lucy Taylor – Dynamics of colonialism in Welsh Patagonia (English) –

Lucy Taylor You Tube vid Dynamics of colonialism in Welsh Patagonia (Welsh)

https://www.youtube.com/watch?v=8vloy52v7f4

Lucy Taylor speaking about the Welsh in Patagonia at the National Eisteddfod, 2015

Michael Woods speaking about the GLOBAL-RURAL project: