Arweinydd Thema

Professor Matthew Jarvis
maj52@aber.ac.uk


Mae’r thema ymchwil hon yn edrych ar y ffyrdd y mae Cymru wedi’i lleoli: mewn amser, mewn gofod, mewn cynrychiolaeth ac yn y cyd-destun byd-eang. Mae’n dwyn ynghyd academyddion sy’n gweithio yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yn ogystal â’r Gwyddorau Cymdeithasol, a’i nod yw hybu ymchwil rhyngddisgyblaethol ac arloesol. O ganlyniad, mae’r thema’n rhychwantu ystod o wahanol ddulliau ymchwil, o astudiaethau archifol i fynegiadau creadigol, ac mae’n cwmpasu astudiaethau o gyflyrau materol, arferion a theori.

Prosiectau cysylltiedig:

GLOBAL-RURAL – Newid a Datblygiad yng Nghefn Gwlad Byd-eang (2014-2019, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd)

IMAJINE – Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer trafod ag Anghydraddoldebau Tiriogaethol a Chyfiawnder Lleoliadol yn Ewrop (2017-2022, EU Horizon 2020) [Hyperlink to be added when available]

Mudwyr, Lleiafrifoedd ac Ymrwymiad mewn Cymdeithas Sifil Lleol – Pecyn Gwaith – WISERD/Civil Society 1.3 (2016-2018, ESRC)

Ailddiffinio Cymdeithas Sifil Lleol mewn Oes Cysylltedd Byd-eang – Pecyn Gwaith WISERD/Civil Society 1.2 (2016-2018, ESRC)


Media

August 2015

Patagonia 150- Lucy Taylor at the Eisteddfod Genedlaethol 2015

Lecture by Lucy Taylor on Welsh colonists in Patagonia delivered at the National Eisteddfod, 2015 (In Welsh).

December 2015

Dynamics of Colonialism in Welsh Patagonia

Lucy Taylor discusses her research on relations between Welsh colonists in Patagonia and indigenous communities (In English).

December 2013

The GLOBAL-RURAL Project

Michael Woods introduces his research on globalization and rural localities.