Trwy weithdai creu collage gyda grwpiau cymunedol yng Nghasnewydd, De Cymru, rydym wedi treialu methodoleg ar gyfer cynnal sgyrsiau creadigol a chyd-gynghorol:

Mae canfyddiadau’r gweithdai hyn, a phrosiectau peilot eraill sy’n defnyddio dulliau creadigol ar gyfer ymgysylltu â dinasyddion, yn dangos sut y gall Cymru fod ar flaen y gad o ran datblygiadau newydd mewn democratiaeth gyfranogol a chydgynghorol.

Mae ein hymchwil wedi bwydo i mewn i drafodaethau yng Nghymru ynghylch sut i gryfhau democratiaeth nawr ac yn y dyfodol:

Wales: A Work in Progress

Episode 3: Dialogue and Democratic Renewal

Building Bridges: Wales’ democracy – now, and for our future