Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Past Digwyddiadau

Gorffennaf 2019

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Gorffennaf 3 - Gorffennaf 4
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a'r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. ‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:…

Dysgu rhagor »

Awst 2019

Digwyddiadau’r ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Awst 7 - Awst 9
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, Sir Conwy + Google Map

The Centre at the National Eisteddfod 2019 – Llanrwst

Awst 7 - Awst 9
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, Sir Conwy + Google Map

‘Darlith Flynyddol E.G. Bowen: Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth Arwisgo yng Nghymru, 1969′

Awst 7 @ 10:30 am - 11:30 am
Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol 2019
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

Gydag eleni yn cynrychioli 50 mlynedd ers Arwisgo’r Tywysog Siarl yn Dywysog Cymru ym 1969, bydd  Rhodri Aled  Evans, myfyriwr PhD yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear Prifysgol Aberystwyth, yn trafod agweddai ar ei waith ymchwil, gan ganolbwyntio ar y gweithgarwch hynny a fabwysiadwyd gan genedlaetholwyr Cymreig i geisio gwrthwynebu, a herio arwyddocâd y digwyddiad.  

Dysgu rhagor »

‘Cymru a datganoli: edrych yn ôl ac edrych ymlaen’

Awst 7 @ 11:30 am - 1:30 pm
Aberystwyth University Stand, National Eisteddfod 2019
Llanrwst, Conwy County United Kingdom
+ Google Map

A hithau bellach yn 20 mlynedd ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol bydd y sesiwn banel hon yn edrych yn ôl ar hynt gwleidyddiaeth Cymru yn ystod cyfnod datganoli gwleidyddol. A grëwyd gwleidyddiaeth mwy  cynhwysol a chyfranogol? Pa newidiadau pwysig a welwyd yn y pleidiau gwleidyddol? Sut mae cymdeithas sifil wedi ymateb i ddatganoli? Beth yw’r dyfarniad ar bolisiau cyhoeddus  Llywodraeth Cymru? A beth y   gellir ei ddisgwyl wrth i broses Brexit rygnu yn ei flaen?   Panel o gyn-fyfyrwyr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol…

Dysgu rhagor »

‘Adfywio iaith: deall y cyswllt rhwng iaith a datblygu economaidd’

Awst 8 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

  Un o ddau ddigwyddiad rhwydwaith Adfywio yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ar thema ‘Hyrwyddo ieithoedd lleithoedd lleiafrifol a rhanbarthol mewn oes fyd eang’. Cadeirydd: Emyr Lewis, yng nghwmni Huw Lewis, Siân Gwenllian (AC Arfon) ac Edward Jones (Prifysgol Bangor). Gweinir cinio ysgafn. I gofrestru: https://tocyn.cymru/cy/event/db9d8610-6201-49ec-bd42-660cf54c50e7  

Dysgu rhagor »

‘Dyrchafu David Davies – Y Delfrydwr ‘Plwyfol’

Awst 8 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy
+ Google Map

Darlith gan Dr Huw Williams (Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol) Bydd y ddarlith hon yn mynd ati i gloriannu syniadau yr Arglwydd David Davies o Landinam ar wleidyddiaeth rhyngwladol. Yn benodol, bydd y ddarlith yn ymateb i’r honiad bod elfen ‘blwyfol’ i weledigaeth Davies a bod hyn wedi arwain at duedd i fychanu eu syniadau o’u cymharu a rhai o ryddfrydwyr eraill ei gyfnod. Rhan o raglen dathliadau canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth.  

Dysgu rhagor »

‘Adfywio iaith: cydbwyso rôl llywodraeth a mudiadau cymdeithas sifil’

Awst 9 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

  Un o ddau ddigwyddiad rhwydwaith Adfywio yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ar thema ‘Hyrwyddo ieithoedd lleithoedd lleiafrifol a rhanbarthol mewn oes fyd eang’. Cadeirydd: Rhian Huws Williams, yng nghwmni Elin Royles, Elin H G Jones (Mercator / Prifysgol Cymru y Drindod Dewis Sant) ac un enw i’w gadarnhau. Gweinir cinio ysgafn.  I  gofrestru: https://tocyn.cymru/cy/event/d572a3f2-dc07-43d3-af4b-75da3cd16193    

Dysgu rhagor »

Medi 2019

YN DOD I DDYFODOL CYMRU GWLEDIG: BETH YW ANGHENION TYSTIOLAETH CYMDEITHAS SIFIL GWLEDIG?

Medi 20 @ 9:30 am - 4:30 pm
William Davies Hall, Gogerddan Campus
Aberystwyth University, Ceredigion United Kingdom
+ Google Map

YN DOD I DDYFODOL CYMRU GWLEDIG: BETH YW ANGHENION TYSTIOLAETH CYMDEITHAS SIFIL GWLEDIG? Dydd Gwener 20fed Medi 2019, 10 yb – 4 yh Neuadd William Davies, Campws Gogerddan (IBERS), Prifysgol Aberystwyth Trefnwyd gan y Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth Mae polisi gwledig yng Nghymru yn wynebu ei ddiwygiadau mwyaf arwyddocaol mewn degawdau wrth i Lywodraeth Cymru ystyried opsiynau ar gyfer polisi a chyllid datblygu gwledig ar ôl i Brydain dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd. Mae gwyro oddi wrth…

Dysgu rhagor »

Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol

Medi 28 @ 11:00 am - 12:30 pm
Pierhead Building, Cardiff Bay
Cardiff, United Kingdom
+ Google Map

Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol Fel rhan o ddathliadau nodi 20 mlynedd o ddatganoli, bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â’r Cynulliad Cenedlaethol yn cyflwyno sesiwn ar ‘Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol’, ddydd Sadwrn 28 Medi 2019 rhwng 11.00 a 12.30pm. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i ddathlu a thrafod llwyddiannau’r ugain mlynedd diwethaf, yn ogystal â chanolbwyntio ar ddyfodol Cymru. Penllanw’r dathliadau fydd gŵyl ddemocratiaeth, ‘GWLAD, Gŵyl…

Dysgu rhagor »
+ Export Events