Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Ebrill 2016
Date Ebrill 20, 2016

Myfyrdodau ar Gymru ac Ewrop – Dr Hywel Ceri Jones CMG

Darlith Flynyddol 2016 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru Yn y ddarlith amserol yma, trafododd Dr Hywel Ceri Jones y berthynas rhwng Cymru ac Ewrop, fe rhanodd ychydig o’i fyfyrdodau personol ar sut y mae’r berthynas hon wedi datblygu dros y degawdau diwethaf, a beth yw’r dyfodol i Gymru a’r DU yn Ewrop. Mae’r ddarlith ar gael i’w wylio yma.

Event Details
Ionawr 2017
Date Ionawr 24 @ 9:30 am - 4:00 pm

Effaith Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau

Adeilad IBERS Penglais, Prifysgol Aberystwyth, 9.30 – 16.00 Symposiwm undydd a drefnwyd gan WISERD a’r Rhaglen Gwyddor Cymdeithasol Trawsnewidiol Prifysgol Aberystwyth i drafod sut i wneud y mwyaf o effaith ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau gyda chynulleidfaoedd anacademaidd gan gynnwys gwneuthurwyr polisi, busnes, cymdeithas sifil, cymunedau a’r cyfryngau . Siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Richard Watermayer (Prifysgol Caerfaddon) a Dr Sioned Pearce (WISERD, Prifysgol Caerdydd) a phanel o ddefnyddwyr ymchwil. E-bost transformative@aber.ac.uk  i archebu lle.

Event Details
Chwefror 2017
Date Chwefror 22 @ 1:00 pm - 2:30 pm

Mesur Cymru

Seminar gyda’r Athro Richard Rawlings (Coleg Prifysgol Llundain) Lleoliad i’w gadarnhau, 1pm

Event Details
Mawrth 2017
Date Mawrth 28 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Awst 2017
Date Awst 9 @ 10:30 am - 1:30 pm

Gweithdy Adfywio – Eisteddfod Genedlaethol 2017

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol – Prosiect Adfywio – Eisteddfod 2017 Gweithdy ‘gofod agored’ i drafod dulliau o hybu’r Gymraeg 11.30-1.30, Mercher, 9 Awst 2017, Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn Beth? Yn dilyn cyhoeddi strategaeth iaith newydd Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, bwriad y digwyddiad agored hwn, wedi ei drefnu ar sail arferion BarCamp, yw rhoi cyfle i unigolion sy’n arwain prosiectau ymarferol neu brosiectau ymchwil sy’n ymwneud â hybu rhagolygon yr iaith Gymraeg gyflwyno eu gwaith er…

Event Details
Medi 2017
Date Medi 4

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol

Caiff rhwydwaith ymchwil Adfywio ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’i gydlynu gan ymchwilwyr o brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caeredin. Ei amcan yw i ystyried beth yw oblygiadau newidiadau cymdeithasol cyfoes i’n dealltwriaeth o sut dylid cynllunio a gweithredu ymdrechion adfywio iaith. Mae’r rhwydwaith yn dwyn ynghyd grŵp rhyngwladol a thraws-ddisgyblaethol o ymchwilwyr, sy’n cwmpasu’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, ynghyd ag amryw o ymarferwyr blaenllaw ym maes polisi iaith.Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol Gweithdy 2:…

Event Details
Date Medi 21 @ 9:30 am - 3:30 pm

Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli

Polisïau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli 21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth 09:30 – 15:15 Siaradwr Gwadd: Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth Rhaglen Cofrestru a phaned Croeso, Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth Sesiwn Bore: Brexit ac ieithoedd modern Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth: ‘What makes language policy work?’ Joanna McPake, Prifysgol Strathclyde a Fiona Copland, Prifysgol Stirling: ‘The future of languages education in the ‘other’ UK nations Charlotte Selleck, Prifysgol Gorllewin…

Event Details
+ Export Events