Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Past Digwyddiadau

Mehefin 2019

Gweithdy Cynaliadwyedd ac Iaith

Mehefin 24 @ 1:00 pm - 4:30 pm
Medrus 3, Penglais Campus
Aberystwyth University, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Trefnir gan Gylch Diddordeb Iaith a Diwylliant Rhwydwaith RCE Cymru a Rhwydwaith Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth WISERD Dyddiad: Dydd Llun 24 Mehefin 2019 Lleoliad:   Medrus 3, Prifysgol Aberystywth  Rhaglen 1.00-1.30 - Cinio 1.30 – Sesiwn 1: Yr iaith Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth 2.30 – Sesiwn 2: Iaith a chynaliadwyedd: datblygu prosiect ymchwil rhyngwladol Dr Huw Lewis, Prifysgol Aberystywth 3.30 – 4.00 Paned a thrafodaeth ehangach Os gwelwch yn dda, cofrestrwch ar gyfer…

Dysgu rhagor »

Gorffennaf 2019

Symposiwm: An unsettled status? Migration in a turbulent age

Gorffennaf 2
TBC, Aberystwyth University, Penglais Campus
Aberystwyth,
+ Google Map

Symposiwm: An unsettled status?  Migration in a turbulent age Prifysgol Aberystwyth, 2il Orfennaf 2019 Digwyddiad rhad ac am ddim 6 x £50 Bwrsari ar gael ar gyfer uwchraddedigion a’r digyflog.  E-bostiwch digyflog am fanylion. Dyddiad cau crynodebau: 1af Fehefin 2019 Dyddiad cau cofrestru: 14eg Fehefin 2019 Cofrestrir drwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/symposiwm-symposium-an-unsettled-status-migration-in-a-turbulent-age-tickets-61504987072 Amcan:  Gellir crynhoi’r ddegawd ddiwethaf fel oes gynhyrfus.  Sylwyd ar lymder, gwleidyddiaeth popiwlistaidd, a hinsawdd gynyddol atgas ac estrongas ar draws Ewrop, gogledd America, a thu hwnt.  Cynhyrfwyd y politicau…

Dysgu rhagor »

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Gorffennaf 3 - Gorffennaf 4
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a'r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. ‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:…

Dysgu rhagor »

Awst 2019

Digwyddiadau’r ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Awst 7 - Awst 9
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, Sir Conwy + Google Map

The Centre at the National Eisteddfod 2019 – Llanrwst

Awst 7 - Awst 9
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, Sir Conwy + Google Map

‘Darlith Flynyddol E.G. Bowen: Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth Arwisgo yng Nghymru, 1969′

Awst 7 @ 10:30 am - 11:30 am
Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol 2019
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

Gydag eleni yn cynrychioli 50 mlynedd ers Arwisgo’r Tywysog Siarl yn Dywysog Cymru ym 1969, bydd  Rhodri Aled  Evans, myfyriwr PhD yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear Prifysgol Aberystwyth, yn trafod agweddai ar ei waith ymchwil, gan ganolbwyntio ar y gweithgarwch hynny a fabwysiadwyd gan genedlaetholwyr Cymreig i geisio gwrthwynebu, a herio arwyddocâd y digwyddiad.  

Dysgu rhagor »

‘Cymru a datganoli: edrych yn ôl ac edrych ymlaen’

Awst 7 @ 11:30 am - 1:30 pm
Aberystwyth University Stand, National Eisteddfod 2019
Llanrwst, Conwy County United Kingdom
+ Google Map

A hithau bellach yn 20 mlynedd ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol bydd y sesiwn banel hon yn edrych yn ôl ar hynt gwleidyddiaeth Cymru yn ystod cyfnod datganoli gwleidyddol. A grëwyd gwleidyddiaeth mwy  cynhwysol a chyfranogol? Pa newidiadau pwysig a welwyd yn y pleidiau gwleidyddol? Sut mae cymdeithas sifil wedi ymateb i ddatganoli? Beth yw’r dyfarniad ar bolisiau cyhoeddus  Llywodraeth Cymru? A beth y   gellir ei ddisgwyl wrth i broses Brexit rygnu yn ei flaen?   Panel o gyn-fyfyrwyr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol…

Dysgu rhagor »

‘Adfywio iaith: deall y cyswllt rhwng iaith a datblygu economaidd’

Awst 8 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

  Un o ddau ddigwyddiad rhwydwaith Adfywio yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ar thema ‘Hyrwyddo ieithoedd lleithoedd lleiafrifol a rhanbarthol mewn oes fyd eang’. Cadeirydd: Emyr Lewis, yng nghwmni Huw Lewis, Siân Gwenllian (AC Arfon) ac Edward Jones (Prifysgol Bangor). Gweinir cinio ysgafn. I gofrestru: https://tocyn.cymru/cy/event/db9d8610-6201-49ec-bd42-660cf54c50e7  

Dysgu rhagor »

‘Dyrchafu David Davies – Y Delfrydwr ‘Plwyfol’

Awst 8 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy
+ Google Map

Darlith gan Dr Huw Williams (Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol) Bydd y ddarlith hon yn mynd ati i gloriannu syniadau yr Arglwydd David Davies o Landinam ar wleidyddiaeth rhyngwladol. Yn benodol, bydd y ddarlith yn ymateb i’r honiad bod elfen ‘blwyfol’ i weledigaeth Davies a bod hyn wedi arwain at duedd i fychanu eu syniadau o’u cymharu a rhai o ryddfrydwyr eraill ei gyfnod. Rhan o raglen dathliadau canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth.  

Dysgu rhagor »

‘Adfywio iaith: cydbwyso rôl llywodraeth a mudiadau cymdeithas sifil’

Awst 9 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

  Un o ddau ddigwyddiad rhwydwaith Adfywio yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ar thema ‘Hyrwyddo ieithoedd lleithoedd lleiafrifol a rhanbarthol mewn oes fyd eang’. Cadeirydd: Rhian Huws Williams, yng nghwmni Elin Royles, Elin H G Jones (Mercator / Prifysgol Cymru y Drindod Dewis Sant) ac un enw i’w gadarnhau. Gweinir cinio ysgafn.  I  gofrestru: https://tocyn.cymru/cy/event/d572a3f2-dc07-43d3-af4b-75da3cd16193    

Dysgu rhagor »
+ Export Events