Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Past Digwyddiadau

Awst 2019

The Centre at the National Eisteddfod 2019 – Llanrwst

Awst 7, 2019 - Awst 9, 2019
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, Sir Conwy + Google Map

‘Darlith Flynyddol E.G. Bowen: Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth Arwisgo yng Nghymru, 1969′

Awst 7, 2019 @ 10:30 am - 11:30 am
Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol 2019
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

Gydag eleni yn cynrychioli 50 mlynedd ers Arwisgo’r Tywysog Siarl yn Dywysog Cymru ym 1969, bydd  Rhodri Aled  Evans, myfyriwr PhD yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear Prifysgol Aberystwyth, yn trafod agweddai ar ei waith ymchwil, gan ganolbwyntio ar y gweithgarwch hynny a fabwysiadwyd gan genedlaetholwyr Cymreig i geisio gwrthwynebu, a herio arwyddocâd y digwyddiad.  

Dysgu rhagor »

‘Cymru a datganoli: edrych yn ôl ac edrych ymlaen’

Awst 7, 2019 @ 11:30 am - 1:30 pm
Aberystwyth University Stand, National Eisteddfod 2019
Llanrwst, Conwy County United Kingdom
+ Google Map

A hithau bellach yn 20 mlynedd ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol bydd y sesiwn banel hon yn edrych yn ôl ar hynt gwleidyddiaeth Cymru yn ystod cyfnod datganoli gwleidyddol. A grëwyd gwleidyddiaeth mwy  cynhwysol a chyfranogol? Pa newidiadau pwysig a welwyd yn y pleidiau gwleidyddol? Sut mae cymdeithas sifil wedi ymateb i ddatganoli? Beth yw’r dyfarniad ar bolisiau cyhoeddus  Llywodraeth Cymru? A beth y   gellir ei ddisgwyl wrth i broses Brexit rygnu yn ei flaen?   Panel o gyn-fyfyrwyr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol…

Dysgu rhagor »

‘Adfywio iaith: deall y cyswllt rhwng iaith a datblygu economaidd’

Awst 8, 2019 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

  Un o ddau ddigwyddiad rhwydwaith Adfywio yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ar thema ‘Hyrwyddo ieithoedd lleithoedd lleiafrifol a rhanbarthol mewn oes fyd eang’. Cadeirydd: Emyr Lewis, yng nghwmni Huw Lewis, Siân Gwenllian (AC Arfon) ac Edward Jones (Prifysgol Bangor). Gweinir cinio ysgafn. I gofrestru: https://tocyn.cymru/cy/event/db9d8610-6201-49ec-bd42-660cf54c50e7  

Dysgu rhagor »

‘Dyrchafu David Davies – Y Delfrydwr ‘Plwyfol’

Awst 8, 2019 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy
+ Google Map

Darlith gan Dr Huw Williams (Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol) Bydd y ddarlith hon yn mynd ati i gloriannu syniadau yr Arglwydd David Davies o Landinam ar wleidyddiaeth rhyngwladol. Yn benodol, bydd y ddarlith yn ymateb i’r honiad bod elfen ‘blwyfol’ i weledigaeth Davies a bod hyn wedi arwain at duedd i fychanu eu syniadau o’u cymharu a rhai o ryddfrydwyr eraill ei gyfnod. Rhan o raglen dathliadau canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth.  

Dysgu rhagor »

‘Adfywio iaith: cydbwyso rôl llywodraeth a mudiadau cymdeithas sifil’

Awst 9, 2019 @ 12:00 pm - 1:00 pm
Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, Sir Conwy United Kingdom
+ Google Map

  Un o ddau ddigwyddiad rhwydwaith Adfywio yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ar thema ‘Hyrwyddo ieithoedd lleithoedd lleiafrifol a rhanbarthol mewn oes fyd eang’. Cadeirydd: Rhian Huws Williams, yng nghwmni Elin Royles, Elin H G Jones (Mercator / Prifysgol Cymru y Drindod Dewis Sant) ac un enw i’w gadarnhau. Gweinir cinio ysgafn.  I  gofrestru: https://tocyn.cymru/cy/event/d572a3f2-dc07-43d3-af4b-75da3cd16193    

Dysgu rhagor »

Medi 2019

YN DOD I DDYFODOL CYMRU GWLEDIG: BETH YW ANGHENION TYSTIOLAETH CYMDEITHAS SIFIL GWLEDIG?

Medi 20, 2019 @ 9:30 am - 4:30 pm
William Davies Hall, Gogerddan Campus
Aberystwyth University, Ceredigion United Kingdom
+ Google Map

YN DOD I DDYFODOL CYMRU GWLEDIG: BETH YW ANGHENION TYSTIOLAETH CYMDEITHAS SIFIL GWLEDIG? Dydd Gwener 20fed Medi 2019, 10 yb – 4 yh Neuadd William Davies, Campws Gogerddan (IBERS), Prifysgol Aberystwyth Trefnwyd gan y Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth Mae polisi gwledig yng Nghymru yn wynebu ei ddiwygiadau mwyaf arwyddocaol mewn degawdau wrth i Lywodraeth Cymru ystyried opsiynau ar gyfer polisi a chyllid datblygu gwledig ar ôl i Brydain dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd. Mae gwyro oddi wrth…

Dysgu rhagor »

Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol

Medi 28, 2019 @ 11:00 am - 12:30 pm
Pierhead Building, Cardiff Bay
Cardiff, United Kingdom
+ Google Map

Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol Fel rhan o ddathliadau nodi 20 mlynedd o ddatganoli, bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â’r Cynulliad Cenedlaethol yn cyflwyno sesiwn ar ‘Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol’, ddydd Sadwrn 28 Medi 2019 rhwng 11.00 a 12.30pm. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i ddathlu a thrafod llwyddiannau’r ugain mlynedd diwethaf, yn ogystal â chanolbwyntio ar ddyfodol Cymru. Penllanw’r dathliadau fydd gŵyl ddemocratiaeth, ‘GWLAD, Gŵyl…

Dysgu rhagor »

Hydref 2019

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal trafodaeth ar Fil Deddf yr Undeb gan Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad

Hydref 24, 2019 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion SY23 2BH United Kingdom
+ Google Map

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal trafodaeth ar Fil Deddf yr Undeb gan Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad Gyda Chalan Gaeaf ac ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd yn prysur agosau, ac yn eu sgil y potential am argyfwng cyfansoddiadol rhwng cenhedloedd y DU, mi fydd cyfansoddiad newydd arfaethedig ar gyfer y DU yn cael ei drafod ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Iau 24 Hydref 2019. Yn ymuno â’r arbenigwr cyfansoddiadol blaenllaw Syr Paul Silk i drafod Bil Deddf yr Undeb gan Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad bydd…

Dysgu rhagor »

BRECSIT: Ble rydym ni? Beth sy’n digwydd nesaf? Beth mae’n ei olygu i Gymru?

Hydref 30, 2019 @ 7:00 pm
Canolfan Morlan, Morfa Mawr
Aberystwyth, Ceredigion United Kingdom
+ Google Map

Trafodaeth gyhoeddus gydag arbenigwyr o Brifysgol Aberystwyth Trefnir gan Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth Panelwyr: Dr Bryonny Goodwin-Hawkins (Daearyddiaeth) Yr Athro Emyr Lewis (Cyfraith) Dr Huw Lewis (Gwleidyddiaeth) Yr Athro Nick Perdikis (Economeg) Yr Athro Michael Woods (Daearyddiaeth) Cadeirydd: Dr Anwen Jones (Ddirprwy Is-Ganghellor)

Dysgu rhagor »
+ Export Events