Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Past Digwyddiadau

Tachwedd 2018

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC 2018: Profiadau mudwyr o’r UE o gymdeithas sifil yng Nghymru

Tachwedd 7, 2018 @ 9:30 am - 1:30 pm
Room 0.85, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue
Cardiff, Cardiff CF10 3WA United Kingdom
+ Google Map

Bydd y digwyddiad hwn yn ystyried sut mae mudwyr o Ewrop yn cyfrannu at gymdeithas sifil yng Nghymru. Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Roehampton yn trafod canfyddiadau prosiect ymchwil (a gynhaliwyd rhwng 2016 a 2017) a wnaeth ystyried yr amryw ffyrdd y mae mudwyr o Ewrop yn cymryd rhan mewn mudiadau a gweithgareddau cymdeithas sifil yng ngwahanol rannau o Gymru. Roedd y prosiect hefyd yn archwilio sut mae cymryd rhan mewn cymdeithas sifil yn effeithio ar yr ymdeimlad…

Dysgu rhagor »

CYMRY Y PAITH

Tachwedd 10, 2018 @ 10:00 am - 1:00 pm
Morlan, Aberystwyth
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

CYMRY Y PAITH BETH MAE PATAGONIA FEL HEDDIW? Rydym yn ymestyn gwahoddiad i chi i ddarganfod ac i drafod yn ein digwyddiad cyffrous Trafodaeth gan Lucy Trotter (myfyrwraig PhD, Anthropoleg, London School of Economics) Dr Lucy Taylor (darlithydd, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth Te a chacenau am ddim Gemau i blant yn Gymraeg, Sbaeneg & Saesneg Arddangosfa ffotografiaeth 10fed Tachwedd, 2018, 10:00-13:00 Canolfan y Morlan, Aberystwyth *Mynedfa yn rhad ac am ddim*

Dysgu rhagor »

Symposiwm rhyngwladol ar gefn gwald ar draws y byd

Tachwedd 13, 2018 - Tachwedd 15, 2018
Gregynog, Newtown
Wales, Powys United Kingdom
+ Google Map

Symposiwm rhyngwladol ar gefn gwald ar draws y byd Cynhadledd derfynol prosiect GLOBAL-RURAL a ariennir gan gyngor ymchwil Ewropeaidd. Neuadd Gregynog, Drefnewydd, Powys, Cymru. DU

Dysgu rhagor »

Dysgu o ddewisiadau eraill o America Ladin

Tachwedd 16, 2018 @ 9:30 am - 1:30 pm
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Darlith Flynyddol gan Yr Athro Daniel Williams: ‘Citizenship, ‘Race’ and Class: Hannah Arendt and Raymond Williams in the age of Brexit’

Tachwedd 23, 2018 @ 6:30 pm - 8:00 pm
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map

Mae Raymond Williams yn enwog am ei ddamcaniaethau diwylliannol a’i fagwraeth yn Sir Fynwy. Gorfod gadael yr Almaen fu hanes Hannah Arendt yn yr 1930au, gan ddianc i Ffrainc cyn ymsefydlu yn un o ddeallusion amlycaf yr Unol Daleithiau â’i hastudiaethau ar dotalitariaeth, hunaniaeth a dinasyddiaeth yn parhau’n ddylanwadol hyd heddiw. Mae Williams ac Arendt yn ddeuawd annisgwyl ar un wedd, ond o’i adolygiad ar Between Past and Future yn 1961 ymlaen, bu’r Cymro yn ymateb i waith ei gyfoeswraig…

Dysgu rhagor »

Rhagfyr 2018

Ymateb cymdeithas sifil i ‘argyfwng ffoaduriaid’ mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru

Rhagfyr 4, 2018 @ 9:30 am - 1:30 pm
Oasis, 69b Splot Road, 69b Splott ROAD
Cardiff, Cardiff CF24 2BW
+ Google Map

Bydd y digwyddiad rhanddeiliaid yma yn trafod y gwahanol ffyrdd y mae cymdeithas sifil leol wedi ymateb i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn gwahanol rannau o Gymru yn sgîl yr 'argyfwng ffoaduriaid' diweddar. Yn dilyn digwyddiadau haf 2015, mae Cymru wedi gweld cynnydd mewn cyd-dynnu tuag at ffoaduriaid fel y gwelir yn natblygiad amrywiol grwpiau cymunedol lleol ledled y wlad gyda'r nod o ddod â ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth i Gymru a'u croesawu i'r wlad. Mae'r grwpiau…

Dysgu rhagor »

Digwyddiad Pwll Tywod: Lleoli Cymru

Rhagfyr 5, 2018 @ 2:00 pm - 4:00 pm
B.03 Visualisation Centre, Aberystwyth University
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â staff academaidd ynghyd i drafod llunio thema ymchwil newydd ar gyfer Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (i gymryd lle ‘Cysylltiadau Byd-eang’). Paratoi Bydd yr holl gyfranogwyr eisoes wedi darparu tair brawddeg yn disgrifio eu hymchwil, yn ogystal â phum allweddair. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu cyn y digwyddiad. Amcanion y Digwyddiad Dysgu am ymchwil ein gilydd Rhannu syniadau a phrofiadau Ystyried cyfleoedd posibl i gydweithio Datblygu cynlluniau ar gyfer gweithgareddau yn y…

Dysgu rhagor »

Ionawr 2019

SYMPOSIWM: AMGUEDDFEYDD A CHYMDEITHAS SIFIL WEDI BREXIT

Ionawr 9 @ 9:30 am - 2:30 pm
Oriel yr Amgueddfa, Amgueddfa Ceredigion
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AQ United Kingdom
+ Google Map

SYMPOSIWM: AMGUEDDFEYDD A CHYMDEITHAS SIFIL WEDI BREXIT Dydd Mercher, 9fed Ionawr 2019, 09:30 Amgueddfa Ceredigion Lleoliad: Oriel yr Amgueddfa Mae amgueddfeydd yn llwyfannau allweddol ar gyfer cymdeithas sifil mewn newid. Daw’r fforwm rhyngddisgyblaethol hwn â gwahanol safbwyntiau ynghyd er mwyn myfyrio ar effeithiau Brexit ar ail-fapio hunaniaeth mewn diwylliant cyhoeddus ac ansicrwydd am ffynonellau cyllido. Cysyllta’r digwyddiad damcaniaeth gydag arfer drwy dynnu ysgolheigion ynghyd â churaduron, gweinyddwyr, a grwpiau ymwelwyr er mwyn trafod yr ansicrwydd sy’n codi wrth ddatblygu arddangosfeydd…

Dysgu rhagor »

Ymchwilio i effeithiau globaleiddio economïau a chymdeithasau gwledig

Ionawr 24
Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU United Kingdom
+ Google Map

Diwrnod o gyflwyniadau gan brosiect GLOBAL-RURAL yr ERC sy’n ymchwilio i effeithiau globaleiddio economïau a chymdeithasau gwledig ac ymatebion cymunedau gweledig, gan gynnwys trafodaethau ar y canlynol: gwyliau gwledig, cipio tir, globaleiddio beunyddiol, ymfudo ac amaethyddiaeth gwirfoddolwyr rhyngwladol, safbwyntiau o Gymru, Brasil, Tsiena, Affrica, Awstralia, Seland Newydd a mwy. 9.30-4.30pm, Dydd Iau 24 Ionawr 2019 Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. YN AGORED I’R CYHOEDD Gyda dangosiad arbennig o’r ffilm ddogfen newydd 'En Route' En route_ENG (1) sy’n adrodd hanesion ymfudwyr yn eu…

Dysgu rhagor »

Lleoli Cymru/Placing Wales Gweithdy hanner diwrnod

Ionawr 25 @ 9:30 am - 12:30 pm
Seddon Room, Old College, Old College
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2BH United Kingdom
+ Google Map

  Dydd Gwener 25ain o Ionawr, 09:30-12:30 Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg Darperir Paneidiau Yn dilyn ein digwyddiad diweddar o fewn maes ymchwil newydd CWPS (Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru) rydym yn cynnal gweithdy hanner diwrnod i drafod ymhellach y themâu ymchwil a ddaeth i'r amlwg o'n sgyrsiau. Y nod yw ennill ysbrydoliaeth, meithrin cysylltiadau a sbarduno cydweithio a gall arwain at fentrau ymchwil, allbynnau a cheisiadau grant. Y tair thema (a’u harweinwyr) ydy; · Cynrychioli Cymru  -  Matt Jarvis, Saesneg ac…

Dysgu rhagor »
+ Export Events