Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Hydref 2018

Towards a better Union: past, present and post-Brexit prospects for the United Kingdom gan Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru

Hydref 11 @ 5:00 pm - 7:00 pm
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map

I nodi cychwyn blwyddyn canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gwahoddir chi'n gynnes iawn i ddarlith arbennig i’w thraddodi gan: Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru Towards a better Union: past, present and post-Brexit prospects for the United Kingdom am 5.00y.h., nos Iau, 11 Hydref, 2018 yn Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth

Dysgu rhagor »

Seminar ymchwil: ‘Anghydraddoldeb Rhanbarthol a Brexit’

Hydref 24 @ 3:30 pm - 4:30 pm
C4 Hugh Owen Building, Penglais Campus
Aberystwyth University, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Gwahoddiad i seminar ymchwil Dydd Mercher 24 Hydref 2018 3:30 y.p. Ystafell C4 Hugh Owen Building ‘Intra-regional inequality and the Brexit vote’ Dr Diana Gutierrez Posada and Dr Maria Plotnikova Prifysgol Aberystwyth Croeso I Bawb

Dysgu rhagor »

Sgwrs a Hawl i Holi gyda Geraint Talfan Davies ‘Europe: Ruin or Recovery?’

Hydref 31 @ 5:30 pm - 7:00 pm
Sinema Canolfan y Celfyddydau, Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map
Tachwedd 2018

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC 2018: Profiadau mudwyr o’r UE o gymdeithas sifil yng Nghymru

Tachwedd 7 @ 9:30 am - 1:30 pm
Room 0.85, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue
Cardiff, Cardiff CF10 3WA United Kingdom
+ Google Map

Bydd y digwyddiad hwn yn ystyried sut mae mudwyr o Ewrop yn cyfrannu at gymdeithas sifil yng Nghymru. Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Roehampton yn trafod canfyddiadau prosiect ymchwil (a gynhaliwyd rhwng 2016 a 2017) a wnaeth ystyried yr amryw ffyrdd y mae mudwyr o Ewrop yn cymryd rhan mewn mudiadau a gweithgareddau cymdeithas sifil yng ngwahanol rannau o Gymru. Roedd y prosiect hefyd yn archwilio sut mae cymryd rhan mewn cymdeithas sifil yn effeithio ar yr ymdeimlad…

Dysgu rhagor »

CYMRY Y PAITH

Tachwedd 10 @ 10:00 am - 1:00 pm
Morlan, Aberystwyth
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

CYMRY Y PAITH BETH MAE PATAGONIA FEL HEDDIW? Rydym yn ymestyn gwahoddiad i chi i ddarganfod ac i drafod yn ein digwyddiad cyffrous Trafodaeth gan Lucy Trotter (myfyrwraig PhD, Anthropoleg, London School of Economics) Dr Lucy Taylor (darlithydd, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth Te a chacenau am ddim Gemau i blant yn Gymraeg, Sbaeneg & Saesneg Arddangosfa ffotografiaeth 10fed Tachwedd, 2018, 10:00-13:00 Canolfan y Morlan, Aberystwyth *Mynedfa yn rhad ac am ddim*

Dysgu rhagor »

Symposiwm rhyngwladol ar gefn gwald ar draws y byd

Tachwedd 13 - Tachwedd 15
Gregynog, Newtown
Wales, Powys United Kingdom
+ Google Map

Symposiwm rhyngwladol ar gefn gwald ar draws y byd Cynhadledd derfynol prosiect GLOBAL-RURAL a ariennir gan gyngor ymchwil Ewropeaidd. Neuadd Gregynog, Drefnewydd, Powys, Cymru. DU

Dysgu rhagor »

Dysgu o ddewisiadau eraill o America Ladin

Tachwedd 16 @ 9:30 am - 1:30 pm
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Darlith Flynyddol gan Yr Athro Daniel Williams: ‘Citizenship, ‘Race’ and Class: Hannah Arendt and Raymond Williams in the age of Brexit’

Tachwedd 23 @ 6:30 pm - 8:00 pm
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map

Mae Raymond Williams yn enwog am ei ddamcaniaethau diwylliannol a’i fagwraeth yn Sir Fynwy. Gorfod gadael yr Almaen fu hanes Hannah Arendt yn yr 1930au, gan ddianc i Ffrainc cyn ymsefydlu yn un o ddeallusion amlycaf yr Unol Daleithiau â’i hastudiaethau ar dotalitariaeth, hunaniaeth a dinasyddiaeth yn parhau’n ddylanwadol hyd heddiw. Mae Williams ac Arendt yn ddeuawd annisgwyl ar un wedd, ond o’i adolygiad ar Between Past and Future yn 1961 ymlaen, bu’r Cymro yn ymateb i waith ei gyfoeswraig…

Dysgu rhagor »
Rhagfyr 2018

Ymateb cymdeithas sifil i ‘argyfwng ffoaduriaid’ mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru

Rhagfyr 4 @ 9:30 am - 1:30 pm
Oasis, 69b Splot Road, 69b Splott ROAD
Cardiff, Cardiff CF24 2BW
+ Google Map

Bydd y digwyddiad rhanddeiliaid yma yn trafod y gwahanol ffyrdd y mae cymdeithas sifil leol wedi ymateb i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn gwahanol rannau o Gymru yn sgîl yr 'argyfwng ffoaduriaid' diweddar. Yn dilyn digwyddiadau haf 2015, mae Cymru wedi gweld cynnydd mewn cyd-dynnu tuag at ffoaduriaid fel y gwelir yn natblygiad amrywiol grwpiau cymunedol lleol ledled y wlad gyda'r nod o ddod â ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth i Gymru a'u croesawu i'r wlad. Mae'r grwpiau…

Dysgu rhagor »

Digwyddiad Pwll Tywod: Lleoli Cymru

Rhagfyr 5 @ 2:00 pm - 4:00 pm
B.03 Visualisation Centre, Aberystwyth University
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â staff academaidd ynghyd i drafod llunio thema ymchwil newydd ar gyfer Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (i gymryd lle ‘Cysylltiadau Byd-eang’). Paratoi Bydd yr holl gyfranogwyr eisoes wedi darparu tair brawddeg yn disgrifio eu hymchwil, yn ogystal â phum allweddair. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu cyn y digwyddiad. Amcanion y Digwyddiad Dysgu am ymchwil ein gilydd Rhannu syniadau a phrofiadau Ystyried cyfleoedd posibl i gydweithio Datblygu cynlluniau ar gyfer gweithgareddau yn y…

Dysgu rhagor »
+ Export Events