Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Gweithdy PhD undydd Ymchwilio i Gymru: 2

Date Mehefin 24, 2019

24 o Fehefin 2019 09.30 – 4.30

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Gwahoddir pob PhD sydd â diddordeb yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru i fynychu’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Yn dilyn y digwyddiad hynod lwyddiannus yma’r llynedd, mae CWPS (Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru) yn trefnu gweithdy undydd amlddisgyblaethol arall ar gyfer myfyrwyr doethur sy’n ymchwilio I Gymru. Bydd sesiynau’r bore yn trafod materion deallus, tra bydd sesiynau’r prynhawn yn fwy trafod elfennau mwy ymarferol: cynadleddau a chyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd. • Edrychwch ar y gwahoddiad atodedig am fwy o wybodaeth am y digwyddiad.• Mae angen cofrestru drwy e-bostio Flossie Kingsbury at fcb@aber.ac.uk Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! 

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol ydy CWPS a gefnogir gan Brifysgol Aberystwyth ac sy’n gysylltiedig â WISERD@Aberystwyth

http://cwps.aber.ac.uk/cy/

Manylion

Dyddiad:
Mehefin 24, 2019

Lleoliad

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University
United Kingdom + Google Map