News

Uncategorized @cy

Cyfleoedd Cyllido PhD i Ddechreuwyr yn 2018/19

https://www.aber.ac.uk/cy/interpol/study-with-us/postgraduate/phd/funding/ Ysgoloriaeth Ymchwil DTP Cymru yr ESRC Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru yr ESRC (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau am y canlynol: Ysgoloriaeth Ymchwil DTP Cymru yr ESRC Caiff ymgeiswyr y cyfle i sicrhau ysgoloriaeth ymchwil DTP yr ESRC wedi’i chyllido’n llawn i […]

Uncategorized @cy

Derbyniad yng Nghaerdydd i Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth

Bydd canolfan ymchwil newydd Prifysgol Aberystwyth sy’n ymroddedig i ddatblygu gwell dealltwriaeth o wleidyddiaeth gyfoes a chymdeithas yng Nghymru yn cwblhau ei blwyddyn lansio gyda derbyniad ym Mae Caerdydd ddydd Iau 14 Rhagfyr. Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth (CWPS) yn dwyn ynghyd ddaearyddwyr, haneswyr modern, gwyddonwyr gwleidyddol a seicolegwyr […]

Uncategorized @cy

Seminar Cyhoeddus – ‘Understanding Wales’ Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd

Seminar Cyhoeddus – Public Seminar ‘Understanding Wales’ Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd / Cardiff University ‘Economic change and government reaction in Wales, 1934-2006’ 12.00 Dydd Llun, 13 Tachwedd, 2017 Ystafell y Bwrdd, Y Ganolfan Delweddu, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth 12.00pm, Monday 13 November 2017 Executive Board room, Visualisation Centre, Penglais […]

Uncategorized @cy

ESRC – Gŵyl Gwyddoniaeth Gymdeithasol Digwyddiad i Ysgolion: Dychmygu Dyfodol Amgen ar gyfer Canolbarth Cymru

ESRC – Gŵyl Gwyddoniaeth Gymdeithasol Digwyddiad i Ysgolion: Dychmygu Dyfodol Amgen ar gyfer Canolbarth Cymru Dyddiad: Dydd Iau 9fed o Dachwedd 2017 Amser: 10y.b – 2y.p Lleoliad – Medrus Mawr, Penbryn, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth. Bydd y digwyddiad rhyngweithiol hwn yn galluogi pobl ifanc i ddadansoddi data a gwybodaeth ynghylch […]