Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Past Digwyddiadau

Ebrill 2019

Promoting regional or minority languages in a global world

Ebrill 10, 2019
Wales House, Rond Point Schuman 11, B-1040
Brussels, Belgium
+ Google Map

Mai 2019

Seminar LLeoli Cymru / Placing Wales

Mai 8, 2019 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Ystafell Steve Cricheter, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol,

Seminar LLeoli Cymru / Placing Wales Bydd dau aelod o'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn cyflwyno papurau ar arfordir Cymru a’r ffiniau sirol aneglur. Neal Alexander: 'Shorelines: Welsh poetry in the littoral zone' Gavin Goodwin: 'Character and Cardigan Bay in the Stories of Cynan Jones' Dydd Mercher 8fed o Fai 1:00-2:00yp Ystafell Steve Cricheter, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Croeso i bawb - dewch â'ch cinio! Am fwy o wybodaeth ar Leoli Cymru / Placing Wales cysylltwch â Lucy Taylor lft@aber.ac.uk…

Dysgu rhagor »

Gweithdy Thema Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau

Mai 15, 2019 @ 12:00 pm - 1:30 pm
Steve Crichter room, International Politics,

Gweithdy Thema Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher 15 Mai 12.00-13.30 Lleoliad: Ystafell Steve Crichter, Gwleidyddiaeth Ryngwladol Papurau ‘What kind of Headteachers do we want in Wales? An exploration of how the role is articulated in Headteacher job descriptions?’ Dr Andrew James Davies, Yr Ysgol Addysg (paper with Dr Alex Morgan, Emmajane Milton, Dr Mark Connolly, Dr Damian Donnelly and Iwan Ellis, all Cardiff University). ‘Beth yw’r ots Gennyf i am Gymru?’ Astudiaeth o Allfudiaeth a Dyheadau Pobl Ifanc o’r Bröydd…

Dysgu rhagor »

Mehefin 2019

Cymdeithas sifil ac anghydraddoldebau

Mehefin 19, 2019 @ 1:00 pm - 2:00 pm
G3 Llandinam, DGES,

Seminar amser cinio Cymdeithas sifil ac anghydraddoldebau Bydd dwy o’r Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn rhannu eu dealltwriaeth am eu gwaith ymchwil ar gymdeithas sifil Siobhan Maderson – Organised And Watchful; Protecting Their Interests Against Attacks’: Beekeepers’ Civil Society Organisations and the Crisis of Pollinator Decline Beth Saunders – Gap-year Christians in Tanzania: advantages and challenges Dydd Mercher 19eg o Fehefin 13:00-14:00 G3, Adeilad Llandinam Croeso i bawb – dewch â’ch cinio!

Dysgu rhagor »

Prosiect Meddylfryd i’r Athroposen: Integreiddio Gweddnewid Personol a Chymdeithasol-Ecolegol

Mehefin 20, 2019 @ 4:00 pm - 5:00 pm
L3 LLandinam Building, Aberystwyth University, Penglais Campus
Aberystwyth,
+ Google Map

Prosiect Meddylfryd i'r Athroposen:  Integreiddio Gweddnewid Personol a Chymdeithasol-Ecolegol Zack Walsh, Sefydliad Uwch-efrydiau Cynaliadwyedd, Potsdam, yr Almaen 20 Mehefin, 2019, 4-5 y prynhawn, Prifysgol Aberystwyth. Adeilad Llandinam, L3 Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyflwyniad i Brosiect Meddylfryd i'r Athroposen - sef prosiect ymchwil trawsddisgyblaethol a gynhelir yn y Sefydliad Uwch-efrydiau Cynaliadwyedd, Potsdam, yr Almaen. Mae'n llwyfan, wedi'i seilio ar y gwyddorau, ar gyfer asiantau newid, er mwyn iddynt gael adfyfyrio ac ymrymuso wrth iddynt ymgymryd â gweddnewid personol, yn…

Dysgu rhagor »

Gweithdy PhD undydd Ymchwilio i Gymru: 2

Mehefin 24, 2019
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map

24 o Fehefin 2019 09.30 – 4.30 Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Gwahoddir pob PhD sydd â diddordeb yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru i fynychu'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Yn dilyn y digwyddiad hynod lwyddiannus yma'r llynedd, mae CWPS (Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru) yn trefnu gweithdy undydd amlddisgyblaethol arall ar gyfer myfyrwyr doethur sy'n ymchwilio I Gymru. Bydd sesiynau’r bore yn trafod materion deallus, tra bydd sesiynau’r prynhawn yn fwy trafod elfennau mwy ymarferol: cynadleddau a chyhoeddi mewn cyfnodolion…

Dysgu rhagor »

Gweithdy Cynaliadwyedd ac Iaith

Mehefin 24, 2019 @ 1:00 pm - 4:30 pm
Medrus 3, Penglais Campus
Aberystwyth University, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Trefnir gan Gylch Diddordeb Iaith a Diwylliant Rhwydwaith RCE Cymru a Rhwydwaith Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth WISERD Dyddiad: Dydd Llun 24 Mehefin 2019 Lleoliad:   Medrus 3, Prifysgol Aberystywth  Rhaglen 1.00-1.30 - Cinio 1.30 – Sesiwn 1: Yr iaith Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth 2.30 – Sesiwn 2: Iaith a chynaliadwyedd: datblygu prosiect ymchwil rhyngwladol Dr Huw Lewis, Prifysgol Aberystywth 3.30 – 4.00 Paned a thrafodaeth ehangach Os gwelwch yn dda, cofrestrwch ar gyfer…

Dysgu rhagor »

Gorffennaf 2019

Symposiwm: An unsettled status? Migration in a turbulent age

Gorffennaf 2, 2019
TBC, Aberystwyth University, Penglais Campus
Aberystwyth,
+ Google Map

Symposiwm: An unsettled status?  Migration in a turbulent age Prifysgol Aberystwyth, 2il Orfennaf 2019 Digwyddiad rhad ac am ddim 6 x £50 Bwrsari ar gael ar gyfer uwchraddedigion a’r digyflog.  E-bostiwch digyflog am fanylion. Dyddiad cau crynodebau: 1af Fehefin 2019 Dyddiad cau cofrestru: 14eg Fehefin 2019 Cofrestrir drwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/symposiwm-symposium-an-unsettled-status-migration-in-a-turbulent-age-tickets-61504987072 Amcan:  Gellir crynhoi’r ddegawd ddiwethaf fel oes gynhyrfus.  Sylwyd ar lymder, gwleidyddiaeth popiwlistaidd, a hinsawdd gynyddol atgas ac estrongas ar draws Ewrop, gogledd America, a thu hwnt.  Cynhyrfwyd y politicau…

Dysgu rhagor »

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Gorffennaf 3, 2019 - Gorffennaf 4, 2019
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a'r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. ‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:…

Dysgu rhagor »

Awst 2019

Digwyddiadau’r ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Awst 7, 2019 - Awst 9, 2019
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, Sir Conwy + Google Map
+ Export Events