Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Ionawr 2017
Date Ionawr 24, 2017 @ 9:30 am - 4:00 pm

Effaith Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau

Adeilad IBERS Penglais, Prifysgol Aberystwyth, 9.30 – 16.00 Symposiwm undydd a drefnwyd gan WISERD a’r Rhaglen Gwyddor Cymdeithasol Trawsnewidiol Prifysgol Aberystwyth i drafod sut i wneud y mwyaf o effaith ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau gyda chynulleidfaoedd anacademaidd gan gynnwys gwneuthurwyr polisi, busnes, cymdeithas sifil, cymunedau a’r cyfryngau . Siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Richard Watermayer (Prifysgol Caerfaddon) a Dr Sioned Pearce (WISERD, Prifysgol Caerdydd) a phanel o ddefnyddwyr ymchwil. E-bost transformative@aber.ac.uk  i archebu lle.

Event Details
Chwefror 2017
Date Chwefror 22, 2017 @ 1:00 pm - 2:30 pm

Mesur Cymru

Seminar gyda’r Athro Richard Rawlings (Coleg Prifysgol Llundain) Lleoliad i’w gadarnhau, 1pm

Event Details
Mawrth 2017
Date Mawrth 28, 2017 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Awst 2017
Date Awst 9, 2017 @ 10:30 am - 1:30 pm

Gweithdy Adfywio – Eisteddfod Genedlaethol 2017

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol – Prosiect Adfywio – Eisteddfod 2017 Gweithdy ‘gofod agored’ i drafod dulliau o hybu’r Gymraeg 11.30-1.30, Mercher, 9 Awst 2017, Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn Beth? Yn dilyn cyhoeddi strategaeth iaith newydd Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, bwriad y digwyddiad agored hwn, wedi ei drefnu ar sail arferion BarCamp, yw rhoi cyfle i unigolion sy’n arwain prosiectau ymarferol neu brosiectau ymchwil sy’n ymwneud â hybu rhagolygon yr iaith Gymraeg gyflwyno eu gwaith er…

Event Details
Medi 2017
Date Medi 4, 2017

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol

Caiff rhwydwaith ymchwil Adfywio ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’i gydlynu gan ymchwilwyr o brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caeredin. Ei amcan yw i ystyried beth yw oblygiadau newidiadau cymdeithasol cyfoes i’n dealltwriaeth o sut dylid cynllunio a gweithredu ymdrechion adfywio iaith. Mae’r rhwydwaith yn dwyn ynghyd grŵp rhyngwladol a thraws-ddisgyblaethol o ymchwilwyr, sy’n cwmpasu’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, ynghyd ag amryw o ymarferwyr blaenllaw ym maes polisi iaith.Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol Gweithdy 2:…

Event Details
Date Medi 21, 2017 @ 9:30 am - 3:30 pm

Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli

Polisïau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli 21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth 09:30 – 15:15 Siaradwr Gwadd: Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth Rhaglen Cofrestru a phaned Croeso, Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth Sesiwn Bore: Brexit ac ieithoedd modern Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth: ‘What makes language policy work?’ Joanna McPake, Prifysgol Strathclyde a Fiona Copland, Prifysgol Stirling: ‘The future of languages education in the ‘other’ UK nations Charlotte Selleck, Prifysgol Gorllewin…

Event Details
Tachwedd 2017

Trafodaeth Cyhoeddus – Dychmygu dyfodol amgen ar gyfer canolbarth Cymru

Tachwedd 9, 2017 @ 6:30 pm - 9:30 pm
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Dychmygu dyfodol amgen i ganolbarth Cymru Nos Iau 8 Tachwedd 6:30 yr hwyr Medrus Mawr, Penbryn, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Ymunwch yn y drafodaeth gyda: Y Farwnes Eluned Morgan AC Dr Marc Welsh, Prifysgol Aberystwyth Mr Barry Rees Cyfarwyddwr Strategol: Dysgu a Phartneriaethau Cyngor Sir Ceredigion Mr David Powell, Prif Weithredwr Dros Dro Cyngor Sir Powys Mr Ben Lake AS Trefnir gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru fel rhan o Ŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol, Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 2017

Dysgu rhagor »
Date Tachwedd 13, 2017 @ 12:00 pm - 1:00 pm

Seminar: Dealltwriaeth o Gymru

Seminar gan Leon Gooberman 12.00 – 13.00 Canolfan Delweddu, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth.

Event Details

Seminar Cyhoeddus gan Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd

Tachwedd 13, 2017 @ 12:00 pm - 1:30 pm
Exec Board Room, Canolfan Delweddu, Campws Penglais
Prifysgol Aberystwyth,
+ Google Map

Seminar Cyhoeddus –  ‘Understanding Wales’ Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd ‘Economic change and government reaction in Wales, 1934-2006’ 12.00 Dydd Llun, 13 Tachwedd, 2017 Ystafell y Bwrdd, Y Ganolfan Delweddu, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Throughout the twentieth century, Wales underwent rapid and far-reaching economic upheavals on such a scale that few avoided their impacts - from recessions, war, changing fortunes within the iconic steel and coal industries, the rise and decline of manufacturing, as well as the gradual rise of…

Dysgu rhagor »
Date Tachwedd 28, 2017 @ 6:00 pm - 7:30 pm

Cyfres Seminar-Thema Cysylltiadau Byd-eang

Dydd Mawrth 28 Tachwedd, 2017 Darlith Agoriadol – Yr Athro Paul O’Leary ‘History Without Borders: Wales and the World in the 19th Century’ A14, Adeilad Hugh Owen Darlith am 6:00y.h derbyniad diodydd am 7:00y.h Croeso mawr i bawb!

Event Details
+ Export Events