Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Awst 2017
Date Awst 9, 2017 @ 10:30 am - 1:30 pm

Gweithdy Adfywio – Eisteddfod Genedlaethol 2017

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol – Prosiect Adfywio – Eisteddfod 2017 Gweithdy ‘gofod agored’ i drafod dulliau o hybu’r Gymraeg 11.30-1.30, Mercher, 9 Awst 2017, Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn Beth? Yn dilyn cyhoeddi strategaeth iaith newydd Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, bwriad y digwyddiad agored hwn, wedi ei drefnu ar sail arferion BarCamp, yw rhoi cyfle i unigolion sy’n arwain prosiectau ymarferol neu brosiectau ymchwil sy’n ymwneud â hybu rhagolygon yr iaith Gymraeg gyflwyno eu gwaith er…

Event Details
Medi 2017
Date Medi 4, 2017

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol

Caiff rhwydwaith ymchwil Adfywio ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’i gydlynu gan ymchwilwyr o brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caeredin. Ei amcan yw i ystyried beth yw oblygiadau newidiadau cymdeithasol cyfoes i’n dealltwriaeth o sut dylid cynllunio a gweithredu ymdrechion adfywio iaith. Mae’r rhwydwaith yn dwyn ynghyd grŵp rhyngwladol a thraws-ddisgyblaethol o ymchwilwyr, sy’n cwmpasu’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, ynghyd ag amryw o ymarferwyr blaenllaw ym maes polisi iaith.Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol Gweithdy 2:…

Event Details
Date Medi 21, 2017 @ 9:30 am - 3:30 pm

Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli

Polisïau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli 21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth 09:30 – 15:15 Siaradwr Gwadd: Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth Rhaglen Cofrestru a phaned Croeso, Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth Sesiwn Bore: Brexit ac ieithoedd modern Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth: ‘What makes language policy work?’ Joanna McPake, Prifysgol Strathclyde a Fiona Copland, Prifysgol Stirling: ‘The future of languages education in the ‘other’ UK nations Charlotte Selleck, Prifysgol Gorllewin…

Event Details
Tachwedd 2017

Trafodaeth Cyhoeddus – Dychmygu dyfodol amgen ar gyfer canolbarth Cymru

Tachwedd 9, 2017 @ 6:30 pm - 9:30 pm
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Dychmygu dyfodol amgen i ganolbarth Cymru Nos Iau 8 Tachwedd 6:30 yr hwyr Medrus Mawr, Penbryn, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Ymunwch yn y drafodaeth gyda: Y Farwnes Eluned Morgan AC Dr Marc Welsh, Prifysgol Aberystwyth Mr Barry Rees Cyfarwyddwr Strategol: Dysgu a Phartneriaethau Cyngor Sir Ceredigion Mr David Powell, Prif Weithredwr Dros Dro Cyngor Sir Powys Mr Ben Lake AS Trefnir gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru fel rhan o Ŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol, Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 2017

Dysgu rhagor »
Date Tachwedd 13, 2017 @ 12:00 pm - 1:00 pm

Seminar: Dealltwriaeth o Gymru

Seminar gan Leon Gooberman 12.00 – 13.00 Canolfan Delweddu, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth.

Event Details

Seminar Cyhoeddus gan Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd

Tachwedd 13, 2017 @ 12:00 pm - 1:30 pm
Exec Board Room, Canolfan Delweddu, Campws Penglais
Prifysgol Aberystwyth,
+ Google Map

Seminar Cyhoeddus –  ‘Understanding Wales’ Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd ‘Economic change and government reaction in Wales, 1934-2006’ 12.00 Dydd Llun, 13 Tachwedd, 2017 Ystafell y Bwrdd, Y Ganolfan Delweddu, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Throughout the twentieth century, Wales underwent rapid and far-reaching economic upheavals on such a scale that few avoided their impacts - from recessions, war, changing fortunes within the iconic steel and coal industries, the rise and decline of manufacturing, as well as the gradual rise of…

Dysgu rhagor »
Date Tachwedd 28, 2017 @ 6:00 pm - 7:30 pm

Cyfres Seminar-Thema Cysylltiadau Byd-eang

Dydd Mawrth 28 Tachwedd, 2017 Darlith Agoriadol – Yr Athro Paul O’Leary ‘History Without Borders: Wales and the World in the 19th Century’ A14, Adeilad Hugh Owen Darlith am 6:00y.h derbyniad diodydd am 7:00y.h Croeso mawr i bawb!

Event Details
Ionawr 2018
Date Ionawr 25 @ 1:00 pm - 2:00 pm

Gweithdy Ymchwil Thema Cysylltiadau Byd-eang

Prosiect 1: Martin Burgess “How to frame a pilot of Personal Carbon Accounts in Wales” Yn ddiweddar, gofynnwyd i Lywodraeth Cymru werthuso cynllun Peilot Carbon Personol. Mae’n wahanol iawn i’r syniad o Fasnachu Carbon Personol a drosglwyddwyd gan Lywodraeth y DU fel ‘syniad o flaen ei amser’. Yn hytrach na’r model neolobaidd yma sy’n seiliedig ar gyllid, mae’r cynllun peilot yng Nghymru yn seiliedig ar newid ymddygiad ac egwyddorion rheoleiddio cymdeithasol. Bydd Martin yn trafod y gwahaniaethau yma ac yn…

Event Details
Mawrth 2018

Creu Senedd i Gymru – Cyfle i ddweud eich dweud fel rhan o’n hymgynghoriad Diwygio Etholiadol

Mawrth 15 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Arad Goch, Bath Street
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Fel rhan o ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ar ddiwygio etholiadol, mae’n dda gyda ni gydweithio â’r Cynulliad ar ddigwyddiad i godi ymwybyddiaeth o’r ymgynghoriad a rhoi’r cyd-destun sef gwaith y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol. Bydd digwyddiad Aberystwyth ar nos Iau 15 Mawrth 6.00y.h yn Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, Ceredigion. SY23-2NN. Dyma gyfle i ystyried a allai newidiadau i’r Cynulliad helpu i sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau presennol ac i’r dyfodol mor effeithiol ag sy’n…

Dysgu rhagor »
Ebrill 2018

Cenhedloedd, Cenedlaetholdebau a Gwleidyddiaeth y Deyrnas Gyfunol

Ebrill 30 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map
+ Export Events