Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau List Navigation

Tachwedd 2018

Darlith Flynyddol gan Yr Athro Daniel Williams: ‘Citizenship, ‘Race’ and Class: Hannah Arendt and Raymond Williams in the age of Brexit’

Tachwedd 23 @ 6:30 pm - 8:00 pm
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map

Mae Raymond Williams yn enwog am ei ddamcaniaethau diwylliannol a’i fagwraeth yn Sir Fynwy. Gorfod gadael yr Almaen fu hanes Hannah Arendt yn yr 1930au, gan ddianc i Ffrainc cyn ymsefydlu yn un o ddeallusion amlycaf yr Unol Daleithiau â’i hastudiaethau ar dotalitariaeth, hunaniaeth a dinasyddiaeth yn parhau’n ddylanwadol hyd heddiw. Mae Williams ac Arendt yn ddeuawd annisgwyl ar un wedd, ond o’i adolygiad ar Between Past and Future yn 1961 ymlaen, bu’r Cymro yn ymateb i waith ei gyfoeswraig…

Dysgu rhagor »
Rhagfyr 2018

Ymateb cymdeithas sifil i ‘argyfwng ffoaduriaid’ mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru

Rhagfyr 4 @ 9:30 am - 1:30 pm
Oasis, 69b Splot Road, 69b Splott ROAD
Cardiff, Cardiff CF24 2BW
+ Google Map

Bydd y digwyddiad rhanddeiliaid yma yn trafod y gwahanol ffyrdd y mae cymdeithas sifil leol wedi ymateb i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn gwahanol rannau o Gymru yn sgîl yr 'argyfwng ffoaduriaid' diweddar. Yn dilyn digwyddiadau haf 2015, mae Cymru wedi gweld cynnydd mewn cyd-dynnu tuag at ffoaduriaid fel y gwelir yn natblygiad amrywiol grwpiau cymunedol lleol ledled y wlad gyda'r nod o ddod â ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth i Gymru a'u croesawu i'r wlad. Mae'r grwpiau…

Dysgu rhagor »

Trafodaeth ‘Cyd-destun Cymru’

Rhagfyr 5 @ 2:00 pm - 4:00 pm
B.03 Visualisation Centre, Aberystwyth University
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map
Date Rhagfyr 12

Gweithdy ar Fodelau Gweledol, Creadigol a Chyfranogol yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Nod y gweithdy yw cyflwyno ymchwilwyr a myfyrwyr PhD WISERD i fethodoleg weledol, greadigol a chyfranogol yn y gwyddorau cymdeithasol. Er bod technegau o’r fath wedi’u sefydlu’n dda mewn rhai meysydd o’r gwyddorau cymdeithasol (ee cymdeithaseg), nid ydynt bob amser yn cael eu defnyddio mewn meysydd eraill.

Event Details
Mawrth 2019
Date Mawrth 13, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm
Gorffennaf 2019
Date Gorffennaf 3, 2019 - Gorffennaf 4, 2019

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a’r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. Mwy o fanylion i’w cyhoeddi’n fuan.

Event Details
+ Export Events