Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau List Navigation

Tachwedd 2018

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC 2018: Profiadau mudwyr o’r UE o gymdeithas sifil yng Nghymru

Tachwedd 7 @ 9:30 am - 1:30 pm
Room 0.85, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue
Cardiff, Cardiff CF10 3WA United Kingdom
+ Google Map

Bydd y digwyddiad hwn yn ystyried sut mae mudwyr o Ewrop yn cyfrannu at gymdeithas sifil yng Nghymru. Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Roehampton yn trafod canfyddiadau prosiect ymchwil (a gynhaliwyd rhwng 2016 a 2017) a wnaeth ystyried yr amryw ffyrdd y mae mudwyr o Ewrop yn cymryd rhan mewn mudiadau a gweithgareddau cymdeithas sifil yng ngwahanol rannau o Gymru. Roedd y prosiect hefyd yn archwilio sut mae cymryd rhan mewn cymdeithas sifil yn effeithio ar yr ymdeimlad…

Dysgu rhagor »

Darlith Flynyddol gan Yr Athro Daniel Williams: “Dinasyddiaeth, ‘Hil’ a Dosbarth: Hannah Arendt a Raymond Williams Ar ôl Brexit”

Tachwedd 23 @ 6:30 pm - 8:00 pm
Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol,
Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth SY233FE United Kingdom
+ Google Map

Mae Daniel G. Williams yn Athro mewn Llenyddiaeth Saesneg ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Richard Burton ar gyfer Astudio Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys: Llenyddiaeth Cymraeg mewn Cymraeg a Saesneg, llenyddiaeth Americanaidd, llenyddiaeth Affricanaidd-Americanaidd, Celtaidd, Amlieithrwydd, Llenyddiaeth drawsatllanig, Llenyddiaeth Gymharol, Cenedligrwydd, Ethnigrwydd, Yr elfen Chwith Newydd, Theori Beirniadol a Hanes Deallusol. Ymhlith ei brif gyhoeddiadau mae: : Wales Unchained: Literature, Politics and Identity in the American Century (University of Wales Press, 2015) and Black Skin,…

Dysgu rhagor »
Rhagfyr 2018
Date Rhagfyr 12

Gweithdy ar Fodelau Gweledol, Creadigol a Chyfranogol yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Nod y gweithdy yw cyflwyno ymchwilwyr a myfyrwyr PhD WISERD i fethodoleg weledol, greadigol a chyfranogol yn y gwyddorau cymdeithasol. Er bod technegau o’r fath wedi’u sefydlu’n dda mewn rhai meysydd o’r gwyddorau cymdeithasol (ee cymdeithaseg), nid ydynt bob amser yn cael eu defnyddio mewn meysydd eraill.

Event Details
Mawrth 2019
Date Mawrth 13, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm
Gorffennaf 2019
Date Gorffennaf 3, 2019 - Gorffennaf 4, 2019

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a’r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. Mwy o fanylion i’w cyhoeddi’n fuan.

Event Details
+ Export Events