Loading Digwyddiadau
Chwilio am ddigwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Ionawr 2018
Date Ionawr 25 @ 1:00 pm - 2:00 pm

Gweithdy Ymchwil Thema Cysylltiadau Byd-eang

Prosiect 1: Martin Burgess “How to frame a pilot of Personal Carbon Accounts in Wales” Yn ddiweddar, gofynnwyd i Lywodraeth Cymru werthuso cynllun Peilot Carbon Personol. Mae’n wahanol iawn i’r syniad o Fasnachu Carbon Personol a drosglwyddwyd gan Lywodraeth y DU fel ‘syniad o flaen ei amser’. Yn hytrach na’r model neolobaidd yma sy’n seiliedig ar gyllid, mae’r cynllun peilot yng Nghymru yn seiliedig ar newid ymddygiad ac egwyddorion rheoleiddio cymdeithasol. Bydd Martin yn trafod y gwahaniaethau yma ac yn…

Event Details
Mawrth 2018

Creu Senedd i Gymru – Cyfle i ddweud eich dweud fel rhan o’n hymgynghoriad Diwygio Etholiadol

Mawrth 15 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Arad Goch, Bath Street
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Fel rhan o ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ar ddiwygio etholiadol, mae’n dda gyda ni gydweithio â’r Cynulliad ar ddigwyddiad i godi ymwybyddiaeth o’r ymgynghoriad a rhoi’r cyd-destun sef gwaith y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol. Bydd digwyddiad Aberystwyth ar nos Iau 15 Mawrth 6.00y.h yn Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, Ceredigion. SY23-2NN. Dyma gyfle i ystyried a allai newidiadau i’r Cynulliad helpu i sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau presennol ac i’r dyfodol mor effeithiol ag sy’n…

Dysgu rhagor »
Ebrill 2018

Cenhedloedd, Cenedlaetholdebau a Gwleidyddiaeth y Deyrnas Gyfunol

Ebrill 30 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University, United Kingdom + Google Map
Mai 2018
Date Mai 3

Sesiwn wybodaeth am MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Mai 8 @ 4:15 pm - 5:15 pm
Ystafell y Gorllewin, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol,

MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Sesiwn Wybodaeth MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru 8.5.18 (002) Nod : cyflwyno cynllun MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, y modiwlau a gynigir yn 2018-19 a chyd-destun y cynllun fel rhan o Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru—WISERD@Aberystwyth. 16:15-17:15 Gorolwg o’r rhaglen MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Ystafell y Gorllewin, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol 17: 15-17:30 te / coffi 17:30-18:30 Sesiwn bord gron ryngweithiol fel rhan o Ddiwrnod Agored MA yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gyda rhai o academyddion…

Dysgu rhagor »

Ail-hysbysebi – Cyfleoedd Cyllido PhD i Ddechreuwyr yn 2018/19.

Mai 21 @ 12:00 pm

Ysgoloriaeth Ymchwil DTP Cymru yr ESRC Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru yr ESRC (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau am y canlynol: Ysgoloriaeth Ymchwil DTP Cymru yr ESRC Bwriad yr ysgoloriaeth yw cefnogi ymchwil a fydd yn datblygu astudiaeth gymharol o ymdrechion gan lywodraethau is-wladwriaethol i hyrwyddo integreiddio polisi, gan astudio enghreifftiau o weinyddiaethau ar draws y Deyrnas Unedig a hefyd trwy astudio detholiad o achosion a ystyrir fel enghreifftiau nodedig o integreiddio polisi yn…

Dysgu rhagor »

Gorchest gweithio yn y sectorau gwisg a lledr yn Bangalore, India.

Mai 22 @ 10:30 am - 12:00 pm
L1 Common Room, Geography & Earth Science
Llandinam, Aberystwyth University SY23 3FE United Kingdom
+ Google Map

Gorchest gweithio yn y sectorau gwisg a lledr yn Bangalore, India. Yn y sgwrs hon, bydd Gopinath a Jean yn siarad am yr her o drefnu gweithwyr nad ydynt wedi arfer gweithio mewn amgylcheddau diwydiannol a’r modd o eu cyflwyno i gysyniadau ac adfywiad undeb llafur mewn ffyrdd arloesol. Ddarllenydd mewn Cysylltiadau Diwydiannol yn Ysgol Fusnes Caerdydd ydy Jean Jenkins. Ysgrifennydd Cyffredinol Cividep-India ydy Gopinath Parakuni, cwmni sy’n arbenigo mewn hawliau gweithwyr a dylanwad hawliau dynol busnesau. Yn ogystal, bydd…

Dysgu rhagor »

MA Mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Mai 23 @ 12:33 pm
Prifysgol Aberystwyth,

https://youtu.be/h5g1vrcX794 A mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Dysgu rhagor »
Mehefin 2018

GWEITHDY YMCHWIL PHD CYMRU

Mehefin 21 @ 9:30 am - 4:30 pm
Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth. SY233FE, Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol,
Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth SY233FE United Kingdom
+ Google Map

Galwad am gyfranogwyr Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS) yn trefnu gweithdy undydd ar gyfer myfyrwyr PhD sy'n astudio Cymru. Dyddiad: 21 Mehefin, 2018 Amser: 9.30-4.00 Lleoliad : Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Mynediad: Am ddim! Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth ym mhob rhan, o'r flwyddyn gyntaf i ysgrifennu ac mae'n gyfle delfrydol i rwydweithio gyda myfyrwyr PhD o Aber a Phrifysgolion eraill yng Nghymru. Canolbwyntia’r sesiynau bore ar rannu agendâu, syniadau, dulliau a heriau. Trafod…

Dysgu rhagor »
Gorffennaf 2018
Date Gorffennaf 11

Gweithdy 4: Adfywio iaith, y wladwriaeth a llywodraethiant newydd

Medi 2018 (dyddiad i’w gadarnhau), Canolfan y Pierhead Centre, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd  

Event Details
+ Export Events