Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Digwyddiadau i ddod

Mawrth 2019

Gweithdy Dulliau Ymchwil Gweledol

Mawrth 20 @ 9:15 am - 4:30 pm
Medrus 4, Campws Penglais
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Gweithdy Dulliau Ymchwil Gweledol Prifysgol Aberystwyth Dydd Mercher 20 Mawrth 2019 09:15 - 16:30 Mae delweddau gweledol wedi dod i fod yn hollbresennol yn ein diwylliant cyfoes ac ar yr un pryd gwelwyd symudiad tuag at ddefnyddio methodolegau creadigol mewn ymchwil gymdeithasol. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar y ddelwedd weledol mewn ffurfiau cyfryngol a'r modd y’i defnyddir ar gyfer ymchwil ansoddol a lledaenu gwybodaeth. Byddwn yn ystyried y ffyrdd y caiff delweddau eu darllen a’u creu, a’r goblygiadau…

Dysgu rhagor »

Global Rural: Encountering the Global Countryside

Mawrth 24 @ 5:00 pm - 7:00 pm
Canolfan y Celfyddydau, Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map

Mae thema ‘Byd-eang Gwledig’ eleni yn cwmpasu nifer o ffilmiau sy’n darlunio effaith globaleiddio ar gymdeithasau gwledig, yn ogystal â datblygiad ‘cosmopolitaniaeth gwledig’. Dydd Sul, 24 Mawrth, 5yp Global Rural: Encountering the Global Countryside Bydd Professor Michael Woods yn archwilio effaith globaleiddio cymdeithasau gwledig ac ymatebion cymunedau gwledig i’r newidiadau hyn. Bydd Dr Francesca Fois yn cyflwyno astudiaeth achos Sardinia a ffilm En Route. 6.15yh Ffilm: En Route Sut mae’n teimlo i ymdeithio dros dir Affrica, i risgio’r fordaith beryglus ym Môr…

Dysgu rhagor »

Ebrill 2019

Promoting regional or minority languages in a global world

Ebrill 10
Wales House, Rond Point Schuman 11, B-1040
Brussels, Belgium
+ Google Map

Gorffennaf 2019

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Gorffennaf 3 - Gorffennaf 4
Medrus Mawr, Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a'r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth. ‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:…

Dysgu rhagor »
+ Export Events