Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Ymateb cymdeithas sifil i ‘argyfwng ffoaduriaid’ mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru

Date Rhagfyr 4, 2018 @ 9:30 am - 1:30 pm

Bydd y digwyddiad rhanddeiliaid yma yn trafod y gwahanol ffyrdd y mae cymdeithas sifil leol wedi ymateb i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn gwahanol rannau o Gymru yn sgîl yr ‘argyfwng ffoaduriaid’ diweddar.

Yn dilyn digwyddiadau haf 2015, mae Cymru wedi gweld cynnydd mewn cyd-dynnu tuag at ffoaduriaid fel y gwelir yn natblygiad amrywiol grwpiau cymunedol lleol ledled y wlad gyda’r nod o ddod â ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth i Gymru a’u croesawu i’r wlad. Mae’r grwpiau newydd yma a’r sefydliadau cymdeithas sifil presennol sydd o gwmpas y wlad yn chwarae rhan allweddol wrth gynnig cefnogaeth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ogystal â hyrwyddo Cymru fel gwlad croesawgar.

Yn ddiweddar, mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i wneud Cymru yn ‘genedl y cysegr’ cyntaf ym myd ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae hyn yn dilyn ymdrechion parhaus sy’n digwydd yn lleol ac mewn dinasoedd fel Abertawe a Chaerdydd, yn ogystal â gwahanol drefi ledled Cymru i adeiladu diwylliant o letygarwch i ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth.

Yn y digwyddiad hwn, yn ogystal â myfyrio ar ymchwil gyfredol ar ffoaduriaid yng Nghymru, cyflwynwn gasgliadau o astudiaeth academaidd a gynhaliwyd gyda sefydliadau sy’n cefnogi ffoaduriaid mewn tair lleoliad yng Nghymru: Aberystwyth, Caerdydd ac Abertawe. Edrycha’r sefydliadau ar yr hymateb i ‘argyfwng ffoaduriaid’ a’r heriau a’r cyfyngiadau y maent yn eu hwynebu yn eu hymdrechion i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches, codi ymwybyddiaeth am faterion lloches a mudo a hyrwyddo cydymddibyniaeth mewn gwahanol rannau o Cymru.

Bydd y digwyddiad yn dod ag ystod o randdeiliaid ynghyd i drafod yr ymchwil, a sut y gellid eu defnyddio i lywio polisi ac ymarfer.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim.

Bydd cinio yn cael ei ddarparu ond cofiwch gofrestru i gadw’ch lle ar y ddolen isod;

https://www.eventbrite.co.uk/e/how-has-welsh-civil-society-responded-to-the-refugee-crisis-tickets-52488861598

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: WISERD.events@cardiff.ac.uk 

Trefnydd

CWPS-WISERD@Aberystwyth

Lleoliad

Oasis, 69b Splot Road
69b Splott ROAD
Cardiff, Cardiff CF24 2BW
+ Google Map