Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Digwyddiad Pwll Tywod: Lleoli Cymru

Date Rhagfyr 5, 2018 @ 2:00 pm - 4:00 pm

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â staff academaidd ynghyd i drafod llunio thema ymchwil newydd ar gyfer Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (i gymryd lle ‘Cysylltiadau Byd-eang’).

Paratoi

Bydd yr holl gyfranogwyr eisoes wedi darparu tair brawddeg yn disgrifio eu hymchwil, yn ogystal â phum allweddair. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu cyn y digwyddiad.

Amcanion y Digwyddiad

  • Dysgu am ymchwil ein gilydd
  • Rhannu syniadau a phrofiadau
  • Ystyried cyfleoedd posibl i gydweithio
  • Datblygu cynlluniau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol

 Rhesymeg gyffredinol

Mae’r thema ymchwil hon yn edrych ar y ffyrdd y mae Cymru wedi’i lleoli: mewn amser, mewn gofod, mewn cynrychiolaeth ac yn y cyd-destun byd-eang. Mae’n dwyn ynghyd academyddion sy’n gweithio yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yn ogystal â’r Gwyddorau Cymdeithasol, a’i nod yw hybu ymchwil rhyngddisgyblaethol ac arloesol. O ganlyniad, mae’r thema’n rhychwantu ystod o wahanol ddulliau ymchwil, o astudiaethau archifol i fynegiadau creadigol, ac mae’n cwmpasu astudiaethau o gyflyrau materol, arferion a theori. 

Trefn y digwyddiad

2.00-2.10 – Croeso, lluniaeth a chyflwyniadau

2.10-3.10 – trafodaethau grŵp

  • ‘Beth yw’r cwestiynau allweddol yn eich ymchwil?’
  • ‘Pa fethodolegau ydych chi’n eu defnyddio?’
  • ‘Beth yw’r prif heriau yr rydych yn eu hwynebu?’

3.10- 3.30 – themâu sy’n dod i’r amlwg a chlystyrau ymchwil

  • A oes angen i ni addasu’r rhesymeg?

3.30-4.00 – sut y gallai’r thema ymchwil hon ddatblygu?

  • Trefn a gweithgareddau arfaethedig

 

Manylion

Dyddiad:
Rhagfyr 5, 2018
Amser:
2:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad

B.03 Visualisation Centre
Aberystwyth University
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NN United Kingdom
+ Google Map