Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

SYMPOSIWM: AMGUEDDFEYDD A CHYMDEITHAS SIFIL WEDI BREXIT

Date Ionawr 9 @ 9:30 am - 2:30 pm

SYMPOSIWM: AMGUEDDFEYDD A CHYMDEITHAS SIFIL WEDI BREXIT

Dydd Mercher, 9fed Ionawr 2019, 09:30

Amgueddfa Ceredigion Lleoliad: Oriel yr Amgueddfa

Mae amgueddfeydd yn llwyfannau allweddol ar gyfer cymdeithas sifil mewn newid. Daw’r fforwm rhyngddisgyblaethol hwn â gwahanol safbwyntiau ynghyd er mwyn myfyrio ar effeithiau Brexit ar ail-fapio hunaniaeth mewn diwylliant cyhoeddus ac ansicrwydd am ffynonellau cyllido. Cysyllta’r digwyddiad damcaniaeth gydag arfer drwy dynnu ysgolheigion ynghyd â churaduron, gweinyddwyr, a grwpiau ymwelwyr er mwyn trafod yr ansicrwydd sy’n codi wrth ddatblygu arddangosfeydd neu reoli casgliadau.

Trefnir y digwyddiad gan Silvia Hassouna, myfyrwraig PhD sy’n ymchwilio hunaniaeth genedlaethol ac amgueddfeydd yng nghyd-destun Palestina, a Rhys Dafydd Jones, darlithydd mewn daearyddiaeth ddynol ac aelod o Sefydliad Ymchwil, Data, a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD). Cynhelir y digwyddiad yn Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth, gyda chyfranogiad oddi wrth yr Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol.

Rhaglen

09.30 – 10.00 Croeso a chynefino: Managing museums in times of austerity Carrie Canham (Curadur, Amgueddfa Ceredigion)

10.00 – 11.20 Sesiwn I: Marketisation and pressures faced by museums Sgwrs gan Bella Dicks (Amgueddfa Genedlaethol Cymru), cadeirir gan Gareth Hoskins (Prifysgol Aberystwyth)

11.20 – 11.40 Egwyl gyda the a choffi

11.40 – 13.00 Sesiwn II: Issues of representation and participation Sgwrs gan Helen Graham (Prifysgol Leeds), cadeirir gan Alice Briggs (Amgueddfa Ceredigion)

13.00 – 13.30 Casgliadau: State-of-the-art. Sharing outcomes and recommendations

13.30 – 14.30 Cinio

Sesiwn I: Marketisation and pressures faced by museums – a historical perspective Cyflwyna ymchwil ar amgueddfeydd grymoedd y farchnad mewn gwrthwynebiad i rhanddeiliad yr amgueddfa, tra cystrawenir adnwyddo diwylliant fel meddiannu amrwd neu glastwreiddio buddiau ar lawr gwlad. Ond ai dyma’r achos ar bob tro? Sut gall amgylchedd gyllido gynyddol heriol ansefydlgou’r gwrthwynebiad hwn?

Sesiwn II: Issues of representation, participation and global relations Boed drwy gyllido, enillion yn sgil ymwelwyr, neu luniad polisi, mae cysylltiadau rhyngwladol wedi bod yn hollbwysig wrth hyrwyddo amgueddfeydd Cymreig. Pa rôl fydd gan amgueddfeydd mewn cynrychioli hunaniaethau a gysylltir gyda Brexit? Sut gallant fynegi gwahanol hunaniaethau (e.e. Cymreig, Prydeinig, Ewropeaidd) mewn oes o genedlaetholdeb hanfodiaethol? Sut gallent gynorthwyo cynhrychu ffurfiau newydd o berthyn yn y cyd-destun gwleidyddol cyfoes?

Cyfranwyr a gadarnhawyd

Alice Briggs (Amgueddfa Ceredigion)

Carrie Canham (Amgueddfa Ceredigion)

Bella Dicks (Amgueddfa Genedlaethol Cymru)

Helen Graham (Prifysgol Leeds)

Gareth Hoskins (Prifysgol Aberystwyth)

Manylion

Dyddiad:
Ionawr 9
Amser:
9:30 am - 2:30 pm

Lleoliad

Oriel yr Amgueddfa
Amgueddfa Ceredigion
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AQ United Kingdom
+ Google Map