Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol

Date Medi 4, 2017

Caiff rhwydwaith ymchwil Adfywio ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’i gydlynu gan ymchwilwyr o brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caeredin. Ei amcan yw i ystyried beth yw oblygiadau newidiadau cymdeithasol cyfoes i’n dealltwriaeth o sut dylid cynllunio a gweithredu ymdrechion adfywio iaith. Mae’r rhwydwaith yn dwyn ynghyd grŵp rhyngwladol a thraws-ddisgyblaethol o ymchwilwyr, sy’n cwmpasu’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, ynghyd ag amryw o ymarferwyr blaenllaw ym maes polisi iaith.Adfywio Iaith a Thrawsnewid Cymdeithasol

Gweithdy 2: Adfywio iaith, addysg blynyddoedd cynnar a thrawsnewidiad bywyd teuluol

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gwaith y rhwydwaith gweler y cyfrif @_revitalise ar Twitter neu gweler gwefan y prosiect: http://revitalise.aber.ac.uk

 

Manylion

Dyddiad:
Medi 4, 2017

Trefnydd

WISERD
E-bost:
anm69@aber.ac.uk

Lleoliad

Prifysgol Caeredin