Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC 2018: Profiadau mudwyr o’r UE o gymdeithas sifil yng Nghymru

Date Tachwedd 7, 2018 @ 9:30 am - 1:30 pm

Bydd y digwyddiad hwn yn ystyried sut mae mudwyr o Ewrop yn cyfrannu at gymdeithas sifil yng Nghymru.

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Roehampton yn trafod canfyddiadau prosiect ymchwil (a gynhaliwyd rhwng 2016 a 2017) a wnaeth ystyried yr amryw ffyrdd y mae mudwyr o Ewrop yn cymryd rhan mewn mudiadau a gweithgareddau cymdeithas sifil yng ngwahanol rannau o Gymru. Roedd y prosiect hefyd yn archwilio sut mae cymryd rhan mewn cymdeithas sifil yn effeithio ar yr ymdeimlad o berthyn ymhlith mudwyr. Bydd y digwyddiad yn dod ag amrywiaeth o randdeiliaid ynghyd i drafod y gwersi o’r ymchwil hon, a sut y gellid eu defnyddio i lywio polisïau ac arferion.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys trafodaeth banel a sesiwn holi ac ateb lle bydd ymarferwyr yn trafod eu profiadau o fudo yn yr UE a chymdeithas sifil. Bydd yn ystyried syniadau newydd a ffyrdd newydd o feddwl am fudo a chymdeithas sifil, gan ganolbwyntio ar brofiadau, arferion a heriau cyffredin. Bydd y digwyddiad o ddiddordeb penodol i weithwyr yn y trydydd sector a llunwyr polisïau.

I gloi’r digwyddiad, bydd cinio bwffe a chyfle i rwydweithio.

 

Trefnydd

CWPS-WISERD@Aberystwyth

Lleoliad

Room 0.85, Glamorgan Building
King Edward VII Avenue
Cardiff, Cardiff CF10 3WA United Kingdom
+ Google Map
Gwefan:
https://www.eventbrite.co.uk/e/esrc-festival-of-social-science-2018-eu-migrants-experiences-of-civil-society-in-wales-gwyl-tickets-50848411969