Loading Digwyddiadau
 • This event has passed.

Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli

Date Medi 21, 2017 @ 9:30 am - 3:30 pm
Polisïau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli

21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth

09:30 – 15:15
Siaradwr Gwadd: Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth

Rhaglen

 • Cofrestru a phaned
 • Croeso, Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth

Sesiwn Bore: Brexit ac ieithoedd modern

 • Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth: ‘What makes language policy work?’
 • Joanna McPake, Prifysgol Strathclyde a Fiona Copland, Prifysgol Stirling: ‘The future of languages education in the ‘other’ UK nations
 • Charlotte Selleck, Prifysgol Gorllewin Lloegr a Chaerdydd: ‘An uncertain future for language learning in post-Brexit Wales: Bilingualism plus one
 • Claire Gorrara, Prifysgol Caerdydd ‘Modern Languages Policy and Practice in Wales in an era of Brexit: Mentoring as an Effective Intervention’

Cinio (am ddim i fynychwyr)

Sesiwn y Prynhawn: Brexit ac adfywio ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol

 • Trafodaeth Bord Gron: Goblygiadau Brexit i strategaethau a pholisïau iaith cenhedloedd is-wladwriaethol y Deyrnas Gyfunol. I gynnwys: Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth, Meirion Prys Jones, LinguaNi, Bethan Webb, Uned Iaith Llywodraeth Cymru.
 • Catrin Fflur Huws, Prifysgol Aberystwyth: ‘Deddfwriaeth neu bolisi: dylanwadau ar bolisi ieithyddol’
 • Dyfan Powel, Prifysgol Aberystwyth ‘Pobl Ifanc a hunaniaeth ieithyddol yng Nghymru a Brexit’
 • Gwennan Higham, Prifysgol Abertawe: “Dinesydd y wlad hon fydda i cyn bo hir…dw i eisiau dysgu Cymraeg”: agweddau ar ddysgu iaith a pherthyn yn y Gymru ôl-Brexit’

Sylwadau terfynol ac ymadael

Cofrestrwch drwy ddilyn y linc; https://sites.google.com/view/uklpab/2017

Gyda chefnogaeth hael mae’r gynhadledd hon yn rhad ac am ddim i fynychwyr, gan gynnwys cinio.

Digwyddiad wedi ei gefnogi gan Rwydwaith Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth y Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.

 

Manylion

Dyddiad:
Medi 21, 2017
Amser:
9:30 am - 3:30 pm
Gwefan:
https://sites.google.com/view/uklpab/2017

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth