Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

GWEITHDY YMCHWIL PHD CYMRU

Date Mehefin 21, 2018 @ 9:30 am - 4:30 pm

Galwad am gyfranogwyr

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS) yn trefnu gweithdy undydd ar gyfer myfyrwyr PhD sy’n astudio Cymru.

Dyddiad: 21 Mehefin, 2018

Amser: 9.30-4.00

Lleoliad : Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Mynediad: Am ddim!

Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth ym mhob rhan, o’r flwyddyn gyntaf i ysgrifennu ac mae’n gyfle delfrydol i rwydweithio gyda myfyrwyr PhD o Aber a Phrifysgolion eraill yng Nghymru.

  • Canolbwyntia’r sesiynau bore ar rannu agendâu, syniadau, dulliau a heriau.
  • Trafod a datblygu’r ‘effaith’ yn eich ymchwil, eich gyrfaoedd fydd y ddau sesiwn

Am fwy o wybodaeth gweler yr alwad atodedig ar gyfer cyfranogwyr neu e-bostiwch Taulant Guma (tag6@aber.ac.uk) neu Lucy Taylor (lft@aber.ac.uk).

I gofrestru, anfonwch e-bost at Lucy Taylor at lft@aber.ac.uk gan ddatgan eich diddordeb a  byddwn yn anfon ffurflen atoch i gwblhau.

Ymchwilio Cymru

Gweithdy Uwchraddedig Aml-ddisgyblaethol

Prifysgol Aberystwyth, 21 Mehefin 2018, 9.30-4.30

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS) yn trefnu gweithdy ar gyfer myfyrwyr PhD sy’n cynnal ymchwil sy’n canolbwyntio ar Gymru. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw.

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau uwchraddedig sy’n aml â ffocws disgyblaethol, mae’r gweithdy undydd hwn yn amlddisgyblaethol. Mae’n gwahodd myfyrwyr uwchraddedig o ddisgyblaethau amrywiol o fewn y gwyddorau cymdeithasol i rannu eu syniadau ymchwil, profiadau, ac arferion gyda chynulleidfa amlddisgyblaethol, gan eu hannog i fyfyrio ar eu hymchwil y tu hwnt i ffiniau disgyblaethol. Mae’r digwyddiad hefyd yn cynnig cyfle gwych i rwydweithio a chwrdd â myfyrwyr sydd â diddordebau tebyg.

Yn y bore, byddwn yn defnyddio sesiynau gweithdy amrywiol sy’n gwahodd uwchraddedigion i gyflwyno eu gwaith, myfyrio ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn eu hymchwil a thrafod y manteision a’r heriau ymarferol o gynnal ymchwil yng Nghymru, yn ogystal â myfyrio ar y ffyrdd y mae ‘Cymru’ yn cael ei chysyniadu a’i dirnad o fewn eu meysydd ymchwil. Yn y prynhawn, byddwn yn cynnal sesiynau ar ddau bwnc pwysig: yr agenda effaith a gyrfaoedd. Bydd sesiwn gynghori sy’n canolbwyntio ar ledaenu a datblygu effaith eich ymchwil, o fewn y cyd-destun Cymreig a thu hwnt. Yn olaf, rydym wedi gwahodd tri unigolyn sydd wedi cwblhau eu graddau PhD yn ddiweddar i gynnig eu dirnadaeth, profiadau ac awgrymiadau ar ddilyn gyrfa, o fewn cyd-destunau academaidd ac anacademaidd.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiad hwn!

Manylion

Dyddiad:
Mehefin 21, 2018
Amser:
9:30 am - 4:30 pm

Trefnydd

CWPS-WISERD@Aberystwyth

Lleoliad

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol,
Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth SY233FE United Kingdom
+ Google Map
Gwefan:
https://www.eventbrite.co.uk/e/creu-senedd-i-gymru-creating-a-parliament-for-wales-aberystwyth-registration-43306805822