Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Darlith Flynyddol gan Yr Athro Daniel Williams: ‘Citizenship, ‘Race’ and Class: Hannah Arendt and Raymond Williams in the age of Brexit’

Date Tachwedd 23, 2018 @ 6:30 pm - 8:00 pm

Mae Raymond Williams yn enwog am ei ddamcaniaethau diwylliannol a’i fagwraeth yn Sir Fynwy. Gorfod gadael yr Almaen fu hanes Hannah Arendt yn yr 1930au, gan ddianc i Ffrainc cyn ymsefydlu yn un o ddeallusion amlycaf yr Unol Daleithiau â’i hastudiaethau ar dotalitariaeth, hunaniaeth a dinasyddiaeth yn parhau’n ddylanwadol hyd heddiw. Mae Williams ac Arendt yn ddeuawd annisgwyl ar un wedd, ond o’i adolygiad ar Between Past and Future yn 1961 ymlaen, bu’r Cymro yn ymateb i waith ei gyfoeswraig Almaenig-Iddewig. Bydd y ddarlith yn archwilio’r cysylltiad rhyngddynt ac yn defnyddio gwaith yr un i daflu goleuni ar rai o wendidau a rhagfarnau’r llall. Mae trafodaethau’r ddau ar ddinasyddiaeth, ‘hil’ a chenedligrwydd yn parhau’n berthnasol wrth i ni wynebu canlyniadau posib Brexit.

Yn enedigol o Aberystwyth mae Daniel G. Williams bellach yn Athro’r Saesneg a Chyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton ym Mhrifysgol Aberatwe. Ef yw awdur Ethnicity and Cultural Authority: From Arnold to Du Bois (2006) a Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales (2012) a Wales Unchained: Literature, Politics and Identity in the American Century (2015).

Trefnydd

CWPS-WISERD@Aberystwyth

Lleoliad

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Interpol Main Hall, Prifysgol Aberystwyth University
United Kingdom + Google Map