Loading Digwyddiadau
 • This event has passed.

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

Date Gorffennaf 3 - Gorffennaf 4

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD ar y 3ydd a’r 4ydd o Orffennaf, 2019 yn Aberystwyth.

‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:

 • Cymdeithas Sifil, Cymryd Rhan a Llywodraethu
 • Cymryd Rhan, Diwylliant a Hunaniaeth Iaith
 • Cysylltiadau Byd-eang Cymru: Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan mewn Cyd-destun
 • Cymryd Rhan a Chymdeithas Sifil drwy Gwrs Bywyd
 • Cymryd Rhan mewn Addysg
 • Cymryd Rhan yn y Farchnad Lafar
 • Gweithio gyda Chymunedau
 • Ymchwil am Gymryd Rhan ym meysydd Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Ymchwil am Actifiaeth a Chymdeithas Sifil
 • Ymgymryd ag Ymchwil am Gymryd Rhan a Gweithredu

Lleoliad 2019

Medrus Conference Centre
Prifysgol Aberystwyth
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BY

Contact

Contact

For any enquiries regarding the conference programme or booking arrangements, please contact the WISERD Hub Team:

Email: WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk   
Telephone: 029 208 79338

Address:

WISERD
38 Park Place
Cardiff
CF10 3BB
Wales
UK

Manylion

Cychwyn:
Gorffennaf 3
Gorffen:
Gorffennaf 4

Trefnydd

CWPS-WISERD@Aberystwyth

Lleoliad

Medrus Mawr
Penbryn
Aberystwyth University, United Kingdom
+ Google Map