Ein Ymchwil

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth yn anelu at ddefnyddio ymchwil ar wleidyddiaeth a chymdeithas Cymru, astudiethau cymharol o Gymru a gwletdydd a rhanbarthau eraill, a dadansoddiadau o gysylltiadau byd-eang Cymru, i wneud cyfraniadau arloesol sy’n rhyngwladol-sylweddol i ddamcaniaethau gwyddorau cymdeithasol, dadleuon a llenyddiaeth.

Mae ein ymchwilwedi trefnu o amgylch tri thema allweddol:

Cefnogir ein hymchwil gan brif gyrff ariannu ymchwil gan gynnwys

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a Rhaglen Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd.

Mae prosiectau pressennol a gynhalwyd gan y ganolfan yn cynnwys: