Astudiaeth a Hyfforddiant

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnig nifer o gyfleoedd i astudio materion cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes, polisïau a sefydliadau yng Nghymru, yn ogystal â darparu hyfforddiant a gweithdai adeiladu cymhwysedd a chyrsiau ar gyfer ymchwilwyr academaidd a gweithwyr proffesiynol  mewn sectorau cyhoeddus a’r trydydd sector.

MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Mae’r cynllun arloesol yma yn darparu dull amlddisgyblaethol i ddeall y Gymru gyfoes. Mae’r radd yn arfogi myfyrwyr â dealltwriaeth lefel uwch y tueddiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol cyfoes o fewn y Gymru ddatganoledig ble mae’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ei sefydlu, yn ogystal â sylfaen cryf mewn cyd-destun hanesyddol, llunio Cymru gyfoes ac ymgysylltiad beirniadol â dadleuon deallusol allweddol ynglyn â gwleidyddiaeth, cymdeithas a hanes Cymru.

Gwybodaeth ynglyn ag MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

 

 

Gellir cael mwy o wybodaeth ynglyn ag MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, cwrs arbenigol drwy ymweld gydag https://cyrsiau.aber.ac.uk/postgraduate/gwleidyddiaeth-chymdeithas-cymru/#coursecontent a gellir cael mwy o wybodaeth ynglyn a’r Hyfforddiant Ymchwil yma https://cyrsiau.aber.ac.uk/postgraduate/welsh-politics-and-society/

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnal nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n ymchwilio thesis PhD yn ymwneud â themâu y ganolfan neu brosiectau ymchwil, gyda chyllid o ffynonellau gan gynnwys Partneriaeth Hyfforddi Doethurol Cymru ESRC, y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, ac ysgoloriaethau ABERDOC Prifysgol Aberystwyth.

Cyfleoedd Ariannu PhD cyfredol:

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil 3 a 4 (1 + 3) blynedd o’r Partneriaeth Hyfforddi Doethurol Cymru ESRC naill ai yn Naearyddiaeth Ddynol neu Wleidyddiaeth, ar bynciau sy’n ymwneud â gwleidyddiaeth gyfoes a chymdeithas yng Nghymru; llywodraethu a chyfranogiad; cymdeithas sifil; iaith, diwylliant a hunaniaeth; a chysylltiadau byd-eang Cymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Ddaearyddiaeth Ddynol neu Wleidyddiaeth Cyfleoedd PhD. Dyddiad cau ceisiadau am ariannu PhD yn dechrau Hydref 2017 yw 31 Ionawr 2017

Effaith Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau

Adeilad IBERS Penglais, Prifysgol Aberystwyth, 9.30 – 16.00

Symposiwm undydd a drefnwyd gan WISERD a’r Rhaglen Gwyddor Cymdeithasol Trawsnewidiol Prifysgol Aberystwyth i drafod sut i wneud y mwyaf o effaith ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau gyda chynulleidfaoedd anacademaidd gan gynnwys gwneuthurwyr polisi, busnes, cymdeithas sifil, cymunedau a’r cyfryngau . Siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Richard Watermayer (Prifysgol Caerfaddon) a Dr Sioned Pearce (WISERD, Prifysgol Caerdydd) a phanel o ddefnyddwyr ymchwil. E-bost transformative@aber.ac.uk  i archebu lle.